Spotkanie z rosyjską poezją i balladą

Dnia 27 października 2017 roku w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Poezji Rosyjskiej oraz Ballad Bułata Okudżawy. W piątej już edycji konkursu udział wzięło 35 uczestnikówze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Organizatorem konkursu były Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz”.
Cieszący się popularnością wśród młodzieży konkurs w bieżącym roku odbył się w nieco zmienionej formule. W związku z mijającą 20. rocznicą śmierci Bułata Szałwowicza Okudżawy, uczestnicy oprócz recytacji poezji rosyjskiej w oryginale podjęli się także trudu zaśpiewania pieśni wielkiego rosyjskiego barda. Niezależne jury, w składzie: Galina Szczygieł – prezes Stowarzyszenia Rosyjski Dom, FainaNikolas – rosyjska piosenkarka, od wielu lat mieszkająca w Warszawie, śpiewająca m.in. romanse, piosenki liryczne i ballady rosyjskie oraz Alicja Kowalik – wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego, miało niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych. Komisja konkursowa chwaliła uczestników za wysoki poziom recytacji i śpiewu, ale też zachęcała do dalszego doskonalenia zdolności językowych.

A oto lista laureatów:

Kategoria: recytacja – gimnazja

I miejsce – Aleksandra Czarow (SP nr 2 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Augustowie)
– Miłosz Sadowski (ZSO – Gimnazjum nr 4 w Augustowie)

II miejsce – Zuzanna Stachurska (ZSO – Gimnazjum nr 4 w Augustowie)
– Izabela Walicka (Społeczna SP STO w Augustowie)

III miejsce – Justyna Szkiłądź (SP im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie)

Wyróżnienia otrzymali: Julita Dziądziak (SP im. Armii Krajowej w Janówce), Kamil Sławiński (SP w Bargłowie) oraz Jakub Wiktor Panasewicz (SP im. Karola                 Brzostowskiego w Sztabinie)

Kategoria: śpiew ballady B. Okudżawy – gimnazja

I miejsce – Julia Stachurska (ZSO – Gimnazjum nr 4 w Augustowie)

II miejsce – Maciej Białous (SP im. Sybiraków w Krasnymborze)

III miejsce – Sylwia Andraka (SP im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie)

Kategoria : recytacja – szkoły średnie

I miejsce – Natalia Kudraszew (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
– Maciej Malinowski (I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie)

II miejsce – Ewelina Stankiewicz (I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie)

III miejsce – KhrystynaYavdoshnyak (Augustowskie Centrum Edukacyjne)

Wyróżnienie : DanyłoKulish (Augustowskie Centrum Edukacyjne)

Kategoria: śpiew ballady B. Okudżawy – szkoły średnie

I miejsce – Bartosz Łosiński (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)

II miejsce – Patrycja Kamińska (Augustowskie Centrum Edukacyjne)

III miejsce – Michał Kowalewski (Augustowskie Centrum Edukacyjne)

Wyróżnienie: Daria Trocka (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani Małgorzaty Pieńczykowskiej – kierownik MPB w Augustowie, pana Zenona Sokołowa – prezesa Fundacji Mniejszości Narodowych „Rusicz” oraz pana Aleksieja Korniłowa – z-cy dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie okolicznościowe dyplomy a laureaci ponadto cenne nagrody rzeczowe. Podziękowania trafiły także do nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do konkursu. Organizatorzy dziękują również firmie „Augustowianka” Sp. z o.o., producentowi Naturalnej Wody Mineralnej Augustowianka, która zadbała o zimne napoje dla uczestników.
Prawdziwym ukoronowaniem piątej edycji Powiatowego Konkursu Poezji Rosyjskiej oraz Ballad Bułata Okudżawy był nastrojowy recital rosyjskich pieśni miłosnych w wykonaniu pani FainyNikolas.