Projekty i programy

 
Augustowskie Placówki Kultury w 2023 roku otrzymały dofinansowanie w kwocie 24 230 złotych.
„Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”
Augustowskie Placówki Kultury w 2022 roku otrzymały dofinansowanie w kwocie 18 800 złotych.
„Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

 

 
W roku 2021 APK – Miejska Biblioteka Publiczna korzysta z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 Priorytet 1.1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
W ramach Programu otrzymano dotację w kwocie 17000 zł.

 

 

 

 
W roku 2020 APK-Miejska Biblioteka Publiczna korzysta ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.
W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 14 500 zł.

 


W roku 2019 APK-Miejska Biblioteka Publiczna korzysta ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 15300 zł.

 


W 2018 roku zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa                 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej wyniosło 21.000,00 zł

 


W roku 2017 APK- Miejska Biblioteka Publiczna
korzysta ze środków finansowych programu „Biblioteki Narodowej ”
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
W ramach programu otrzymała dotację w kwocie 21.000 złotych

 


 

  APK – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

realizuje zadanie w ramach

Budżet Obywatelski 2016

pn. „Odnowienie księgozbioru APK – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie

– zakup książek”.

** W ramach zadania w 2016 r. zakupiono 1228 egzemplarzy książek

na kwotę 30500,00 zł.


  

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

2016

W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie korzysta ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 21000 zł.

2015

W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie korzysta ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 19300 zł.

2014

W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie korzystała ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka realizowała Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 15500 zł.

Zgodnie z wymogami programu, Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie zakupiła nowości wydawnicze do bibliotek swojej sieci , przeznaczając 1/3 dotacji na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

2013

W roku 2013 Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie korzystała ze środków finansowych programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka realizowała Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 15700 zł.

Zgodnie z wymogami programu, Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie zakupiła nowości wydawnicze do bibliotek swojej sieci , przeznaczając 1/3 dotacji na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

 

Program Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie w ramach programu otrzymała dotacje w wysokości:

2010 r.   –   9860 zł

2011 r.   –   13600 zł

2012 r.   –   15600 zł

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków Biblioteki Narodowej.

*******************************************************************************

orange

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

bierze udział w programie

„Akademia Orange dla Bibliotek”

Program wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego przez zwiększenie dostępu do nowych technologii.

Otrzymane dotacje:

2015 r.     –      1675,99

2014 r.     –      1626,39

2013 r.     –      1771,42

***

 motywaca                                             akcja: e-motywacja
                                                                               …spotkajmy się w Internecie

 

*                  22 Października 2015r w Czytelni APK- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu akcja: e-motywacja . Gościem webinarium była pisarka Krystyna Kofta , która opowiadała o sukcesie , który nierzadko przybiera bardzo drobne formy . Pisarka podzieliła się z seniorami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat aktywności w jesieni życia. Pani Krystynie i Panu Tomasz Kozłowskiemu – psychologowi , który towarzyszy wszystkim wirtualnym spotkaniom udało się przekonać seniorów do podejmowania małych kroków , aby być szczęśliwym , a także do rezygnowania z rzeczy których nie lubią i nie czują się w nich dobrze.

*               Dnia 8 Października 2015r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu akcja e- motywacja. Wzięli w nim udział augustowscy seniorzy . Gościem pierwszego wirtualnego spotkania była aktorka Pani Emilia Krakowska i psycholog Pan Tomasz Kozłowski . Celem spotkania było podkreślenie ważności inicjowania i angażowania się w pomysły grupowe , bo tak może być raźniej Wspólnie można stworzyć przestrzeń otwartą na wymianę doświadczeń – razem można wypracować coś dla siebie i dla innych.

********************************************************************************

Kraszewski_logo

„Kraszewski. Komputery dala bibliotek.

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012″

Ze środków Instytutu Książki zakupiono 5 zestawów komputerowych ALL-in-one. Wykonanie tego zadania będzie służyć poprawie infrastruktury informacyjnej oraz umożliwi stworzenie bazy on-line księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

Koszt całkowity realizacji zadania 18750 zł., w całości dofinansowany z Instytutu Książki