Konkursy

2017

 

Z A P R O S Z E N I E

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

oraz Koło Przewodników Turystycznych PTTK

zapraszają

uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Augustowie

na piątą edycję konkursu

BAJKI Z MCHU I PAPROCI ”

który odbędzie się 22 marca 2017 r. o godz. 900 w Bibliotece, ul. Hoża 7

Cele turnieju:

 • popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej, wiedzy o lesie i otaczającym środowisku

 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej dotyczącej szczególnie ekosystemów Puszczy Augustowskiej

 • propagowanie postaw proekologicznych wśród dziecięcej

 • wspólna zabawa i integracja dzieci ze szkół podstawowych w Augustowie

Do konkursu zapraszamy dwie drużyny z każdej szkoły składające się z 3-ch uczniów

( 2 dziew,+1 chł. lub 2 chł.+1 dziew.) z klasy trzeciej wraz z opiekunem

W trakcie turnieju dzieci będą wykonywać zadania w formie zabawowej ( krzyżówki, zagadki, piosenki o tematyce „leśnej” itp.)

Zgłoszenia prosimy kierować do dn. 10.03.2017 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Hoża 7

16-300 Augustów

Partner:                                                             Organizatorzy:

                                        


******************************

2016

                              

APK – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

Z A P R A S Z A J Ą

uczniów augustowskich szkół gimnazjalnych

do udziału w powiatowym konkursie czytelniczym

Hej, szable w dłoń! „

czyli potyczki sienkiewiczowskie 2016

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu:

– popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej,

– poznanie biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza,

– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

– integrowanie gimnazjalistów poprzez wspólną zabawę i rywalizację.

2. Zakres tematyczny konkursu :

– biografia Henryka Sienkiewicza w zakresie wskazanym przez organizatorów,

– znajomość w całości tekstów: „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżacy”, „Latarnik”, „Sachem”.

– umiejętność przyporządkowywania charakterystycznych postaci, zdarzeń i cytatów do tytułów powieści „Quo vadis”, „Ogniem i mieczem”. „Potop”, Pan Wołodyjowski”.

3. Przebieg konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy po dwie trzyosobowe drużyny z augustowskich gimnazjów.

– Pierwsza część: indywidualne pisanie testu dotyczącego biografii Sienkiewicza.

– Druga część: każda drużyna wykonuje szereg zadań, podczas których powinna wykazać się znajomością tekstów Sienkiewicza, a także pomysłowością i poczuciem humoru.

Przykładowe konkurencje:

-łączenie charakterystycznych cytatów z postaciami, zdarzeniami, utworami.

-kalambury,

-wyszukiwanie nieprawdziwych informacji w podanych fragmentach tekstu,

-zadanie zręcznościowe,

-na podsumowanie: lista pytań.( Przykładowe pytania zostaną udostępnione wszystkim drużynom na etapie przygotowań).

Każda konkurencja będzie punktowana przez niezależne jury.

Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W razie wątpliwości przewidywana jest dogrywka.

Terminarz:

Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn i ich opiekunów w Miejskiej Bibliotece Publicznej do
28 października 2016r.

Do współpracy zapraszamy nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy.

Turniej konkursowy odbędzie się 24.11.2016 r. o godz. 930 w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody i upominki oraz okolicznościowe dyplomy.

***

29 listopada zamknęliśmy Rok Henryka Sienkiewicza kolejną edycją Powiatowego Konkursu  Czytelniczego „Hej, szable w dłoń”. Na zaproszenie organizatorów Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej należącej do Augustowskich Placówek Kultury, siedem zespołów gimnazjalistów stanęło w konkursowe szranki. Zadania były bardzo zróżnicowane, wymagały bowiem od uczniów nie tylko wiedzy, ale i kreatywności.

Gimnazjaliści, oprócz znajomości życia i twórczości noblisty, budowali makiety wyspy Latarnika, odnajdywali błędy w streszczeniu noweli „Sachem”, dopasowywali miejsca, postacie i wydarzenia do wybranych powieści. Jedną z trudniejszych konkurencji było odgadywanie kto, kiedy i do kogo powiedział wylosowane słowa. A najwięcej radości sprawiły rysunkowe kalambury, na których znalazł się min. Longinus Podbipięta, Azja Tuhajbejowicz i Hassling – Ketling.

Ciężkiej pracy w komisji podjęli się: pani Krystyna Walicka, pani Elżbieta Prawdzik i pan Tomasz Choroszewski.

 

Pierwsze i trzecie miejsce zajęli gimnazjaliści z Bargłowa Kościelnego. Była to drużyna Zbyszka z

Bogdańca: Julia Łukowska, Magdalena Krzywińska i Amelia Ziarko oraz drużyna Longinusa: Artur Gulan, Kamila Michniewicz i Artur Prostko przygotowani przez panią Bogusławę Grudzińską. Drugie miejsce wywalczyła drużyna im. Michała Jerzego Wołodyjowskiego ze Społecznego Gimnazjum w składzie: Franciszek Denert, Mateusz Olszewski i Marcin Turuk, przygotowani przez panią Ewę Rowińską.

Wyróżnienia zdobyli: Gimnazjum w Krasnymborze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, Gimnazjum nr 2 w Augustowie.

Koordynatorkami konkursu były pani Krystyna Fiodorow z Miejskiej Biblioteki Publicznej i pani Joanna Denert z Zespołu Szkół Społecznych STO. Szable w dłoń!

Nagrody w konkursie ufundowała APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie.

 

 

*************************************************************************

BRZECHWA  KONKURS PLASTYCZNY

Sto bajek Jana Brzechwy

ORGANIZATOR :

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

CELE :

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania pięknych bajek i wierszy poety.

UCZESTNICY KONKURSU :

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych powiatu augustowskiego.

PRZEDMIOT KONKURSU :

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej poświęconej twórczości

Jana Brzechwy.

2. Prace powinny być wykonane techniką origami płaskie na papierze formatu A 3.

3. Prace plastyczne nie mogą być powielane z książek.

4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą

– imię i nazwisko uczestnika konkursu , klasę i nazwę szkoły

– tytuł utworu, do którego wykonana została praca

– imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny.

5. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych oraz prace ( maksymalnie 10 ) proszę

dostarczyć do Biblioteki dla Dzieci przy ul. Hożej 7 do 21 października 2016 roku.

6. Przy ocenie prac jury konkursowe będzie brało pod uwagę oryginalność oraz

kreatywność ich autorów.

7. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród, które nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału

 ***

5 grudnia Biblioteka dla Dzieci APK podsumowała konkurs plastyczny związany z 50. rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy dla dzieci, Jana Brzechwy. Po dziś dzień nazywa się go poetą dziecięcej wyobraźni, a jego twórczość przez lata nie traci na wartości i jest cały czas bliska dzieciom. Utwory Brzechwy przenoszą (nie tylko małych) czytelników w wesoły, beztroski i pełen fantastycznych przygód świat. Świat, który dzieci kochają, o czym świadczy duże zainteresowanie konkursem „Sto bajek Jana Brzechwy”.

Uczestnicy tej plastycznej rozgrywki – uczniowie klas I-III szkół podstawowych i specjalnych powiatu augustowskiego – mieli za zadanie wykonać techniką origami płaskie ilustrację do ulubionego utworu artysty.

Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac, z których jury w składzie: Barbara Kondracka, Małgorzata Pieńczykowska i Renata Rybsztat wyłoniło osiem zwycięskich prac i przyznało dziewięć wyróżnień.

Na podsumowaniu konkursu dzieci udowodniły, że dobrze znają twórczość Jana Brzechwy. Świadczyła o tym duża aktywność w trakcie quizu wiedzy o bohaterach wierszy, nagrodzona cukierkami, które, podobno, przesłał sam pan Ambroży Kleks!

Duże zainteresowanie konkursem cieszy, tym bardziej, że twórczość Brzechwy jest skarbnica wiedzy o życiu, ludziach i ich charakterach, źródłem wskazówek dotyczących postępowania. Poczucie humory i pogodny nastrój, a także baśniowa atmosfera utworów sprawiają, że jest to twórczość, do której dzieci chętnie sięgają, a sam twórca jawi się jako sympatyczny, serdeczny i skromny człowiek, czego dowodem są słowa samego poety o sobie:

„(…) Mam dwie nogi i dwie ręce,

Wcale nie chciałbym mieć więcej,

Bo określa właśnie to, co jest co i kto jest kto.

Stąd wiadomo, żem nie krowa,

Żem nie kret, nie sowa płowa,

Nie stonoga i nie żubr.

Stąd się właśnie pewność bierze,

Że nie jestem ptak ni zwierzę,

Tylko człowiek, starszy pan,

Który zwie się Brzechwa Jan.

A oto osoby, których prace zostały nagrodzone jako te najbardziej trafne i kreatywne:

Wiktor Wilczewski z SP w Olszance – I miejsce

Anita Turowska z SP w Rutkach – I miejsce

Bartłomiej Kowalczyk z SP w Rutkach – II miejsce

Gabriela Rudzewicz z SP w Sztabinie – II miejsce

Karina Karbowska z Gim. nr 5 w Augustowie

Natalia Kiendorowicz z SP w Olszance – III miejsce

Maciej Krupiński z SP w Olszance – III miejsce

Zuzanna Kurczyńska z SP w Sztabinie – III miejsce

Mateusz Judycki – Gim. nr 5 w Augustowie

Wyróżnienia:

Miłosz Judycki i Maciej Skorupa z Gim. nr 5 w Augustowie

Klara Nazarowska z Zespołu Szkół w Białobrzegach

Patrycja Sieńkowska z SP w Bargłowie Kościelnym

Gabriela Kossakowska z SP w Olszance

Diana Strękowska z SP w Olszance

Wiktoria Klekotka z SP nr 3 w Augustowie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przepiękne prace, zainteresowanie nie tylko konkursem, ale, przede wszystkim, twórczością Jana Brzechwy.

*****************************************************************************

20130518122844_krasnoludki1c

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

Koło Przewodników Turystycznych  PTTK w Augustowie

Z  A  P  R  A  S  Z  A  J  Ą

uczniów  klas  II  szkół podstawowych  Augustowa

do  udziału  w  konkursie

 „Krasnoludki   są  na  świecie”

 

   Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja utworów Marii Konopnickiej   oraz wspólna zabawa i integracja dzieci.

   Konkurs odbędzie się 18 października ( wtorek ) 2016 roku o godz. 900  w Miejskiej Bibliotece   Publicznej przy ul. Hożej 7.

   Do konkursu zapraszamy dwoje dzieci z każdej szkoły  ( może być chłopczyk i dziewczynka )  oraz czworo kibiców.

Prosimy żeby wszystkie dzieci były przebrane za krasnoludki.

W naszym konkursie uczestnicy będą wykonywali różnego zadania: rysowanie , śpiewanie piosenek , zgadywanki , jedzenie słodkości itp.

                     Zgłoszenia prosimy kierować do dnia  11 października  2016 r. na adres:                    Miejska Biblioteka Publiczna

Hoża 7

                    16-300 Augustów

Organizatorzy :

                             zg_pttk                                                                     logo apk nowe

    Koło Przewodników Turystycznych PTTK                                Miejska Biblioteka Publiczna

                             w Augustowie

********************************************************************

 

 

  Anna_Achmatowa             Szanowni Państwo,

W tym roku mija 50 rocznica śmierci najwybitniejszej poetki rosyjskiej ubiegłego wieku – Anny Achmatowej. Na tę okoliczność

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

we współpracy z
Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz”

ogłasza:

Konkurs recytatorski poezji Anny Achmatowej w oryginale

Cele konkursu:

 • ukierunkowanie zainteresowań młodzieży na literaturę rosyjską oraz postać i twórczość Anny Achmatowej,
 • popularyzacja poezji rosyjskiej,
 • zaszczepienie w młodzieży wrażliwości na walory literatury rosyjską,
 • promocja języka rosyjskiego jako obcego,
 • integracja augustowskiej młodzieży,
 • krzewienie ducha zdrowej rywalizacji i zasad współdziałania.

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.
 2. Każda placówka typuje 3 osoby.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć do 17 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 28 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie.
 2. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór w oryginale.
 3. Recytacje będzie poddane ocenie jury powołanego przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 643 39 22

                                 logo apk nowe                                                     RUSICZ-logo1-300x172

**

Rosyjskie Spotkanie z Poezją

Piękno rosyjskiego języka i utwory jednej z najwybitniejszych poetek rosyjskich odkrywali uczestnicy 4 Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anny Achmatowej w Oryginale. Spotkanie z Rosyjską Poezją zorganizowane przez APK Miejską Bibliotekę Publiczną w Augustowie oraz Fundację Mniejszości Narodowych „Rusicz” przyciągnęło w piątek 28 października do Osiedlowego Domu Kultury uczniów gimnazjów oraz szkół średnich z Augustowa i powiatu augustowskiego – razem 34 młodych miłośników języka rosyjskiego. Zmagania recytatorskie i towarzyszący im recital rosyjskiej piosenki lirycznej w wykonaniu Fainy Nikolas, pokazały że augustowska młodzież rozumie i docenia piękno języka rosyjskiego.

Tegoroczna edycja konkursu była poświęcona twórczości Anny Achmatowej, w związku z 50. rocznicą śmierci poetki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom zdolności językowych i recytatorskich, a jury – Elżbieta Prawdzik, Emilia Faszcza i Ewelina Gawrylczyk – miało niezwykle trudne zadanie. Ostatecznie przyznano siedem nagród, pięć wyróżnień oraz Grand Prix Konkursu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na kolejną – jubileuszową – edycję konkursu w przyszłym roku.

Lista Laureatów:

Grand Prix Konkursu – Aleksandra Czarow Gimnazjum Nr 2 w Augustowie

I Miejsce – Natalia Kudraszew Gimnazjum Społeczne w Augustowie

II Miejsce – Izabela Walicka Gimnazjum Społeczne w Augustowie

II Miejsce – Katarzyna Zaniewska Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

III Miejsce – Aleksandra Sadowniczyk Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

WYRÓŻNIENIA :

Ewa Chomiczewska – Gimnazjum w Lipsku

Agata Zuzanna Stachurska – Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

Miłosz Sadowski – Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

SZKOŁY ŚREDNIE :

I Miejsce – Ewelina Stankiewicz I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

II Miejsce – Daria Trocka II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

III Miejsce – Martyna Osewska II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

WYRÓŻNIENIE :

Michał Gudewicz – I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Wyróżnienie od Fundacji Mniejszości Narodowych „Rusicz” w konkursie otrzymała

Khrystyna Yavdoshnyak – Gimnazjum Nr 2 w Augustowie.

baad_281016_070

więcej zdjęć w galerii.

*****************************************************************************

PRZEGLĄD TEATRALNY

„MAŁA SCENA JANA BRZECHWY”

Ogłoszony w związku z 50 rocznicą śmierci Jana Brzechwy,

która przypada w 2016 roku.

 

Twórczość Jana Brzechwy zaprezentowali uczniowie augustowskich szkół podstawowych,

Zespołu Szkól Specjalnych i Świetlicy Fundacji „Cordis” na przeglądzie teatralnym

Mała scena Jana Brzechwy”. Impreza odbyła się w Osiedlowym Domu Kultury 31 maja b.r., wzięło w niej udział

pięć zespołów teatralnych. Każdy z nich miał za zadanie przygotować inscenizację utworów Jana Brzechwy

wraz ze scenografią, rekwizytami i kostiumami. Pośród prezentowanych wierszy znalazły się „Pali się”,

Dwa koguty”, „Pytalski”, „Włos” i inne utwory poety.

Jury w składzie – Elżbieta Sierzputowska, Dorota Zawadzka i Krystyna Bakuniewicz –

przyznało dwa wyróżnienia :

– grupie teatralnej „Cordis” za inscenizację „Włos”

– grupie teatralnej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie za inscenizację wierszy Jana Brzechwy.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za kreatywność, dobre przygotowanie i właściwy dobór tekstów.

Zorganizowana impreza miała na celu nie tylko przybliżenie osoby i twórczości Jana Brzechwy,

ale przede wszystkim propagowanie wartości moralnych ukazanych w utworach poety oraz rozwijanie

wśród dzieci zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo i współpracę.

więcej zdjęć w galerii

**********************************************

APK- Miejska Biblioteka Publiczna Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Czytelnia organizują konkurs fotograficzny

„Ubrani w książkę”.

Jest on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Augustowa i powiatu augustowskiego.

Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym.
4. Propagowanie sztuki fotograficznej.

Aby wziąć udział w Konkursie należy samodzielnie wykonać fotografię z wykorzystaniem okładki książki lub czasopisma zgodnie z założeniami projektu „sleeveface” *
Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
– format zapisu: JPG
– maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px
– dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania
Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

Fotografie należy przesłać do 30 kwietnia 2016 r. na adres e-mailowy: mbp@biblioteka.augustow.pl wpisując w temacie wiadomości sleeveface – konkurs W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, e-mail, klasę i szkołę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Przysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w maju.
Konkurs zostanie zakończony wystawą fotograficzną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 643 39 22
Zapraszamy

*Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty CD, DVD lub winylowej częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.

 

** 18 maja w MBP w Augustowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Na konkurs wpłynęło 25 zdjęć z gimnazjów i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.

Jury z przewodniczącą Małgorzatą  Pieńczykowską- kierownik MBP w Augustowie, dokonało oceny prac i postanowiło wyróżnić 9 zdjęć, a ich autorów nagrodzić.

Karolina Joka

 

  Kamil Bagieński

 

Sara Cybulska

IMG_20160429_193040[1]

 

Eryk Prostko

*************************************************************************

zg_pttk                                            logo apk nowe

16 marca odbył się V Konkurs wiedzy o Puszczy Augustowskiej  pod hasłem

BAJKI Z MCHU I PAPROCI zorganizowany wspólnie przez Koło Przewodników Turystycznych PTTK oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Augustowie.

Patronat nad imprezą objęło Nadleśnictwo Augustów.

Do Konkursu przystąpiły 3-osobowe drużyny z klas III szkół podstawowych z Augustowa.
Mali przyrodnicy dzielnie zmierzyli się z niełatwymi zadaniami – rozwiązywali krzyżówki,
układali rozsypanki wyrazowe, odszyfrowywali nazwy rezerwatów, śpiewali piosenki o lesie oraz prezentowali ilustrację do wybranej „bajki „z mchu i paproci”


Zmagania drużyn oceniało pracowicie Jury w składzie:

– Makowa Panienka czyli p. Krystyna Bakuniewicz

– Wielki Strażnik Lasu – p. Roman Rogoziński

– Krasnoludek Żwirek – Bartek Rakowski z SP4.

Wszystkie drużyny spisały się znakomicie, a o miejscach zdecydowały ułamki punktów.

Wyniki:
I miejsce -drużyna  ŻUBRY z SP2 – Jurczyk Magda, Grzesiukiewicz Dominik, Malonowski Tomasz
II miejsce – drużyna WILKI z SP2 – Agnieszka Ankudowicz, Jula Rudziewicz, Bartosz Zagórski
III miejsce  – drużyna EKOPSZCZÓŁKI z Zespołu Szkół Społecznych – Kinga Wójcicka, Adam Long, Wiktor Prawdzik

Pozostałe zespoły  otrzymały wyróżnienia i wspaniałe nagrody, które ufundowało Nadleśnictwo Augustów.

więcej zdjęć w galerii

………………………………………………………………………………………………………………………….

2015

Uwaga: termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny przedłużony do 31 października br.

aparat

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

ogłasza

XI edycję konkursu fotograficznego

„Augustowskie klimaty”

Celem konkursu jest pokazanie i propagowanie miasta i powiatu poprzez stworzenie aktualnego portretu – wystawy fotograficznej.
Prace mogą ukazywać życie codzienne mieszkańców, ulotność mijającej chwili, zadumę lub humor.
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 5 prac.
Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą kartę zgłoszenia.
Fotografie należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7 do dnia 30 września 2015 r.
Bliższe informacje uzyskać można w MBP, tel. 087 643 39 22
lub na stronie www.biblioteka.augustow.pl

Serdecznie zapraszamy
wszystkich fotografujących

Do pobrania:

karta zgłoszenia

regulamin

APK Miejska Biblioteka Publiczna podsumowała XI edycję Konkursu Fotograficznego – „Augustowskie Klimaty”
Celem konkursu jest pokazanie i propagowanie miasta i powiatu poprzez stworzenie aktualnego portretu – wystawy fotograficznej.
Prace mogą ukazywać życie codzienne mieszkańców, ulotność mijającej chwili, zadumę lub humor.
Nadesłano 37 prac z całej Polski.
W tej edycji oceny prac dokonali Magdalena i Krzysztof Dobrzyniewicz- właściciele Zakładu Fotograficznego P.H.U. „FOTOS” KODAK EXPRESS

I miejsce za serię zdjęć – Dagmara Błaszkiewicz
II miejsce za serię zdjęć – Adam Bajkowski
III miejsce za zdjęcie „Cudowna chwilo trwaj…” – Anna Prawdzik
Jury przyznało też jedno wyróżnienie za zdjęcie „Kanał Augustowski”
– Alicji Kędzierskiej

Pokonkursową wystawę zdjęć można obejrzeć w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Hoża 7 do końca stycznia 2016 r.

 

******************************************************************************************

200px-Esenin_Moscow_1922

 

W związku z 120 rocznicą urodzin rosyjskiego poety

Siergieja Aleksandrowicza Jesienina,

Augustowskie Placówki Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna
i Fundacja Mniejszości Narodowych „Rusicz”

ogłasza konkurs recytatorski jego utworów w oryginale.

Cele konkursu:
1. Zainteresowanie młodzieży literaturą rosyjską
2. Kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na piękno literatury rosyjskiej
3. Popularyzacja języka rosyjskiego jako obcego
4. Wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji
5. Integracja młodzieży
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Augustowa
i Powiatu Augustowskiego
2. Każda szkoła typuje 3 osoby.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 23 października 2015 r. o godz. 1000
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie
2. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór w oryginale
3. Recytacje będzie oceniać jury powołane przez organizatorów

Zgłoszenia do konkursu należy złożyć do 15 października br.
do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7

Więcej informacji pod nr telefonu 87 643 39 22

apk                         RUSICZ logo

****************************************************************************************

Krasnoludki są na świecie !

– pod takim hasłem Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie oraz Koło Przewodników Turystycznych PTTK 28 października zorganizowały Turniej Krasnoludków, na który zaproszono uczniów klas drugich szkół podstawowych z Augustowa.

Celem imprezy była przede wszystkim dobra zabawa oraz popularyzacja postaci Marii Konopnickiej i jej utworów dla dzieci, toteż w gościnnych progach Biblioteki pojawiło się wiele Krasnoludków, Sierotka Marysia, Królowa Tatra, Stefek Burczymucha i inni bohaterowie.

Dzielne krasnoludki startujące w Turnieju prezentowały swoje umiejętności rysowania, śpiewu, celnego oka, sprawnych rączek czyli przyszycia guzika, znajomości bajek a także łasuchowania i odwagi.

Panie – Krystyna Korzeniewska ( PTTK)) i Krystyna Fiodorow ( APK) prowadzące Konkurs podkreślały, że wszyscy startujący uczniowie spisali się na medal – otrzymali Dyplom SUPER- KRASNOLUDKA oraz nagrody rzeczowe i krasnoludkowe łakocie.

W Konkursie startowali:
Dominika Kolęda, Martyna Mikołanis – SP2, Karolina Mazur, Jakub Chudowok – SP3, Marika Ziarko, Jakub Karpiński – SP4, Daria Gleba, Krzysztof Łukawski – SP6, Gabrysia Samel Justyna Kotarska – Szkoła Społeczna.

Zabawie towarzyszyły wesołe piosenki, pląsy i słodkie niespodzianki.
SUPER Krasnoludkom Serdecznie gratulujemy.

więcej zdjęć w galerii

20130518122844_krasnoludki1c

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Augustowie

Z A P R A S Z A J Ą

uczniów klas II szkół podstawowych Augustowa

do udziału w konkursie

„Krasnoludki są na świecie”

Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja utworów
Marii Konopnickiej
oraz wspólna zabawa i integracja dzieci.

Konkurs odbędzie się 28 października ( środa ) 2015 roku o godz. 900
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Hoża 7

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 16 października 2015

apk                          zg_pttk

Miejska Biblioteka Publiczna                       Koło Przewodników Turystycznych PTTK
w Augustowie

Konkurs-KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE – regulamin

*****************************************************************************

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Rozczytana wyobraźnia czytelników

– plakat ulubionej książki, autora lub jego twórczości”.

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.
Głównym celem konkursu jest propagowanie biblioteki i czytelnictwa.
Rozwijanie i pobudzanie uzdolnień plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
2. Technika prac dowolna.
3. Format prac nie może przekroczyć 50 x 70 cm
4. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
– imię i nazwisko autora pracy
– imię i nazwisko opiekuna
Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz pomysłowym.
Prace konkursowe i protokół z eliminacji prosimy dostarczyć do końca kwietnia 2015 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w maju .
Konkurs zostanie zakończony wystawą

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 643 39 22.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18 maja 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Moja rozczytana wyobraźnia – plakat ulubionej książki”.

Na konkurs wpłynęło 25 prac z gimnazjów i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego. Jury dokonało oceny prac i postanowiło wyróżnić 12 prac, a ich autorów nagrodzić.

Wyróżnienia otrzymali:

Augustowskie Centrum Edukacyjne:

Weronika Fijołek

Sylwia Kowalska

Gimnazjum Nr 1 w Augustowie:

Dominika Kondracka

Gimnazjum Nr 2 w Augustowie:

Laura Burel

Weronika Formejster

Kaja Jatkowska

Arkadiusz Karbowski

Natalia Tichanow

Justyna Twardowska

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Augustowie:

Edyta Gąsiewska

Adam Malinowski

Jacek Tetkowski

Ewa Trojan

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Konkurs został zakończony wystawą prac, którą można oglądać w holu biblioteki.

****************************************************************************************

Konkurs plastyczny
– ilustracja do ulubionej książki

czerwony kapturek    calineczka kot w butach

AUGUSTOWSKIE PLACÓWKI KULTURY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

zaprasza na

konkurs ogłoszony w związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci

Cele :

– pobudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą dziecięcą,
otaczającym światem

– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
w różnych materiałach, technikach i formach

– prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III..
2. Każdy uczestnik konkursu indywidualnie wykonuje jedną pracę .
3. Prace wykonane w formacie A3-duży blok rysunkowy .
4. Technika pracy – malunek, wydzieranka, kolaż, origami oraz inne kompozycje płaskie.
5. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą:
*imię i nazwisko uczestnika konkursu
*numer szkoły i klasę
*imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny
6. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych oraz prace uczniów ( maksymalnie 9 prac)
prosimy dostarczać do Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie
przy ul. Hoża 7 do dnia 20 marca 2015 roku.

Podsumowanie konkursu ;
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Uroczyste podsumowanie nastąpi 2 kwietnia 2015 roku.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA              Święto Książki dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej
W czwartkowy poranek, 9 kwietnia 2015r w Oddziale dla Dzieci MBP w Augustowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym” Ilustracja do ulubionej książki „,ogłoszonego z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
Do konkursu zaprosiłyśmy uczniów klas I-III z augustowskich szkół podstawowych. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem . Wpłynęło ponad 50 prac wykonanych
różnymi technikami plastycznymi. Był malunek, wydzieranka, origami płaskie
oraz prace wykonane techniką kolaż.
Jury w składzie pani Barbara Kondracka , pani Renata Rybsztat (plastyk MDK)
i pan Marcin Łobrów (plastyk ODK) miało niełatwe zadanie, ponieważ poziom prac był bardzo wysoki i trudno było wyłonić jakiekolwiek miejsce. W wyniku długich negocjacji komisja jednomyślnie zdecydowała, że w tym konkursie będą prace nagrodzone i wyróżnione.
Nagrodzono:

Mikołaja Hołownię SP Nr 2
Karinę Karwowską SP Nr 7
Izabelę Goliczewską Gimnazjum Nr 5
Maję Doroszkiewicz SP Nr 3
Klaudię Mitros SP Nr 4
Łukasza Rusiłowskiego SP Nr 2
Julię Murawską SP Nr 3

Wyróżniono:

Magdalenę Bondzio SP Nr 6
Krysię Rudziewicz SP Nr 3
Przemysława Stasiewicza SP Nr 2
Patrycję Naumowicz SP Nr 3
Wiktorię Rudziewicz SP Nr 2
Sandrę Przyłucką Gimnazjum Nr 5
Julię Grzybowską SP Nr 4
Michała Milkiewicza SP Nr 7
Spotkanie umiliły zabawy literackie nawiązujące do tematu konkursu. Prowadziły je uczennice : Weronika i Zuzia z ZSS STO w Augustowie przygotowane przez Panią Joannę Denert

*****************************************************************************************