Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W AUGUSTOWSKICH PLACÓWKACH KULTURY W AUGUSTOWIE
Wstęp deklaracji
Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.biblioteka.augustow.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów
Tel. +48 87 643 36 59
apk.mdk.augustow@poczta.fm
Data publikacji strony internetowej: 29.12.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Augustowskich Placówkach Kultury dla strony biblioteka.augustow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że:
STRONA INTERNETOWA biblioteka.augustow.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 98,21%.
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=26bf223a-8312-4f1f-a0df-5a885e0ccd1f
 • Nie znaleziono atrybutu języka
 • Obrazy nie mają atrybutu alt
 • Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Ułatwienia na stronie
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 • mapa strony.
 • elementy nawigacyjne obiektów.
 • powiększanie czcionki.
 • ustawienie wysokiego kontrastu
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Żukowska
e-mail: beata.zukowska@apk.home.pl
Telefon: 48 87 643 36 59
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Miejski Dom Kultury
 • Miejski Dom Kultury na czas remontu (planowany termin zakończenia czerwiec 2021r.)  zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Nowomiejskiej 41 na drugim piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarz na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody brak dźwigu dla niepełnosprawnych – jest to etap przejściowy związany z remontem głównego budynku MDK);
 • w budynku nie ma windy;
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostęp do wszystkich pomieszczeń na piętrze – budynek nie posiada rampy podjazdowej i dźwigu dla niepełnosprawnych;
 • w budynku na drugim piętrze są trzy sanitariaty instalacja częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
 • zapewnienie przez pracowników Domu Kultury informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy;
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych – przy budynku dla osób niepełnosprawnych;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
 • w budynku nie ma oznaczeń alfabetem braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – tak
 • zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – w budynku MDK – nie ma takiej możliwości.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie ul. Hoża 7
 • do budynku prowadzi jedno szerokie wejście od ulicy Hożej;
 • do wejścia głównego prowadzą schody z poręczą po obu stronach oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;
 • z parkingu na chodnik prowadzący do budynku należy pokonać krawężnik;
 • z tyłu budynku znajduje się tylko wyjście ewakuacyjne;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
 • w budynku nie ma recepcji;
 • dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze Oddziału dla Dzieci MBP umożliwiające swobodne poruszanie się;
 • Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla dorosłych znajdują się na drugim piętrze;
 • w budynku nie ma windy;
 • w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Z jednej strony schodów poręcz;
 • przed budynkiem na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń zapisana alfabetem braille’a, dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Budynek Filii bibliotecznej nr 1, ul. Nowomiejska 100 A
 • filia znajduje się na parterze w prywatnym budynku, jest to dom jednorodzinny. Do budynku prowadzi wejście przez bramkę od ulicy Nowomiejskiej. Z podwórka wejście przez wąską bramkę na schody. Brak dźwigu osobowego. Drzwi do budynku wąskie, podwójne, niedostosowane dla wózków;
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
 • brak recepcji;
 • brak toalety dla niepełnosprawnych;
 • brak parkingu;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Budynek Filii bibliotecznej nr 2 ul. Komunalna 2
 • filia znajduje się na parterze w budynku zarządzanym przez spółkę miejskią ATBS Kodrem. Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ulicy Komunalnej. Do wejścia głównego prowadzą wąskie metalowe schody z poręczą po jednej stronie. Brak podjazdu dla wózków, brak podnośnika;
 • w budynku brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wąskie, ciasne pomieszczenia. Gęsto ustawione regały z książkami;
 • brak recepcji;
 • brak toalety dla niepełnosprawnych;
 • brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem;
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Pogotowie biblioteczne
Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków dla osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy naszym czytelnikom alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.
Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką.
Muzeum Ziemi Augustowskie – Dział Historii Kanału Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a,
 • budynek parterowy;
 • wejście główne do muzeum znajduje się w podcieniu ganku do którego wchodzi się pokonując 3 stopnie.
 • drugie wejście, z tyłu budynku, połączone jest z wypoziomowanym, z niewielkim spadkiem chodnikiem po którym można wjechać do budynku wózkiem;
 • utrudnieniem są progi znajdujące się we wszystkich otworach drzwiowych; brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • brak oznaczeń w alfabecie braille’a oraz oznaczeń kontrastowych dla niewidomych i słabowidzących;
 • brak pętli indukcyjnej;
 • obok budynku nie ma wyznaczonego parkingu dla muzeum, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • brak głośników systemu naprowadzającego nad wejściem;
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 
Muzeum Ziemi Augustowskie – Dział Etnograficzny, ul. Hoża 7, (mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie)
 • do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hożej;
 • do wejścia głównego prowadzą schody, po obu stronach umieszczone są poręcze oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
 • w budynku nie ma recepcji;
 • dla osób na wózkach dostępny jest hol i dwa pomieszczenia na parterze (biuro muzeum oraz sala ekspozycyjna), pomieszczenie z salą wystawową w piwnicy jest niedostępne dla osób na wózkach;
 • w budynku nie ma windy;
 • w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze;
 • przed budynkiem na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku, przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń w budynku zapisana alfabetem braille’a, dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Amfiteatr
 • obiekt składający się z odkrytej widowni i zaplecza (budynek) częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
 • budynek dwukondygnacyjny, zlokalizowany na Zarzeczu. Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony jeziora, wejście bez barier architektonicznych.
 • na parterze znajduje się pomieszczenie techniczne, które można zaaranżować jako garderobę i dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • na pierwszym piętrze znajduje się obszerny hol oraz dwie garderoby z łazienkami, brak barier poziomych;
 • schody szerokie, poręcz tylko po jednej stronie;
 • brak windy;
 • na terenie widowni istnieje poziomy ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, bez barier, umożliwiający wstęp na teren Amfiteatru osobom z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach (wejście od strony ul. Zarzecze);
 • do budynku oraz na teren widowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • brak pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • przy obiekcie znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.