„KOTY TRZPIOTY” Konkurs Plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY
„ KOTY TRZPIOTY ”

ORGANIZATOR:
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

Konkurs ogłoszono w związku z Międzynarodowym Dniem Kota

CELE:

* pobudzenie wyobraźni, twórczej aktywności, wdrażanie do rozwijania
i doskonalenia warsztatu plastycznego
* promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania literaturą dziecięcą
* rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt żyjących wśród nas

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III
augustowskich szkół podstawowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

* Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę.
* Prace wykonane w formacie A 3.
* Dowolna technika rysunkowa, malarska, kolaż, wyklejanka, origami płaskie
* Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją :
tytuł utworu , do którego został wykonany rysunek
imię i nazwisko autora pracy, numer szkoły i klasa
imię i nazwisko oraz kontakt tel. opiekuna
* Protokół z eliminacji szkolnych oraz prace uczniów ( maksymalnie 10 prac )
prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hoża 7
do dnia 12 marca 2018 roku.

Podsumowanie konkursu:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Uroczyste podsumowanie nastąpi 26 marca 2018 roku.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizatorzy

Informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece dla Dzieci
pod nr tel.87 633 39 22