Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta

MBP 4463-1/2018
W związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta i mijającą 20 rocznicą śmiercią poety APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta.
Celem konkursu jest:
– popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta,
– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
– poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
– kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
– odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów,
– promowanie młodych talentów,
-integracja uczniów augustowskich szkół oraz powiatu augustowskiego.
Regulamin konkursu:
– konkurs skierowany jest do młodzieży klasy VII szkoły podstawowej, klas gimnazjum oraz szkół średnich miasta i powiatu augustowskiego,
– konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych,
– każdy uczestnik recytuje wybrany wiersz Zbigniewa Herberta,
– czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut,
– uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– interpretacja wybranego tekstu
– warsztat recytatora ( dykcja i opanowanie tekstu),
– ogólny wyraz artystyczny.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora pisemnego, poprawnie i czytelnie wypełnionego, zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do Konkursu oraz oświadczenie o wykorzystaniu danych osobowych (wzór w załączeniu) do 21 kwietnia 2018.
Wypełnione karty można wysłać na adres mailowy mbp.apk@home.pl lub faxem 87 643 12 41.
Konkurs odbędzie się w maju w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 643 39 22

         KARTA ZGLOSZENIA

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)-zgoda na przetwarzanie danych osobowych