Konkurs na opowiadanie Fantasy i Science Fiction

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ogłasza II edycję konkursu na opowiadanie fantasy i science fiction

Cele konkursu :
• popularyzacja literatury fantastycznej
• rozwijanie wyobraźni i pobudzanie kreatywnego myślenia
• doskonalenie umiejętności pisania
Zasady konkursu :
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Augustowa i Powiatu Augustowskiego 2. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku należy dostarczyć pracę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, Wypożyczalni dla Dorosłych
3. Praca powinna zawierać od 2 do 5 stron maszynopisu w formacie A4, marginesy 2,5 cm., rozmiar czcionki : 12, Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5
4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki:
– science fiction
– fantasy
5. Każda praca musi być oznaczona godłem, które służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego
6. Pracę należy opatrzeć metryczką:
– imię i nazwisko autora
– tytuł pracy i wiek autora
– nazwa i adres szkoły z telefonem
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstał
Wyżej wymienione dane muszą znaleźć się w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem.
7. Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane lub nagradzane w innych konkursach
8. Kryteria oceny prac:
– wartość merytoryczna i zgodność z tematyką
– poziom literacki pracy
– oryginalność
– estetyka pracy

Polityka prywatność:

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych,
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnienie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do organizacji i promocji,
• Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej –
w Wypożyczalni dla Dorosłych, lub pod numerem telefonu 87 643 39 22.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju, o czym powiadomimy listownie.