Kawiarenka Literacka spotkanie z Anną Piwkowską

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz zapraszają do Kawiarenki Literackiej na spotkanie autorskie z Anną Piwkowską.
27 stycznia 2022 r. o godz.17.00
miejsce: Miejski Dom Kultury, sala widowiskowa (II piętro)
ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 (wejście od ul. Kościelnej)
Prowadzenie: Janina Osewska
Wydarzenie towarzyszące:
Konkurs Jednego Wiersza (KJW), prowadzenie Erazm Stefanowski
Wstęp wolny.
Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Anna Piwkowska – poetka i eseistka. Jest autorką jedenastu tomów wierszy, m.in.: PO (2002; Wyróżnienie Fundacji im. Kościelskich), Farbiarka (2009; Literacka Nagroda m.st. Warszawy), Wyspa Nieborów (2016), Między monsunami (2019; Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida), powieści Ślad łyżwy (2007) inspirowanej biografią Georga Trakla oraz książek eseistycznych o rosyjskich poetkach: Achmatowa czyli kobieta (2003), Achmatowa czyli Rosja (2015) i Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej (2017). Za powieść dla młodzieży „Franciszka” otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY i Literacką Nagrodę m.st. Warszawy. Jej wiersze tłumaczone były m.in. na język angielski, włoski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, kataloński, słoweński, hebrajski i publikowane w licznych antologiach. Jest członkinią polskiego PEN Clubu. Ostatnio wydała książkę biograficzną Piękno i Piekło. Opowieść o Beacie Obertyńskiej, PIW 2021

 

Konkurs Jednego Wiersza to wydarzenie towarzyszące spotkaniom z cyklu „Kawiarenka Literacka”. Każdy z biorących udział w Konkursie odczytuje zgromadzonym jeden wiersz swojego autorstwa. Następnie jury, w skład którego wchodzą autorzy, którzy wydali książkę w Fundacji Słowo i Obraz, przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, gość Kawiarenki Literackiej oraz polonista, wskazuje najlepszy spośród prezentowanych utworów. Aby Konkurs się odbył, chęć udziału w nim muszą zgłosić minimum trzy osoby.

Konkurs Jednego Wiersza ma formę otwartą – w jego ramach swoją twórczość mogą zaprezentować wszyscy piszący wiersze biorący udział w spotkania z cyklu „Kawiarenka Literacka” (z wyłączeniem gościa, prowadzących i organizatorów). Nie ma żadnych ograniczeń związanych z wiekiem czy dotychczasowym dorobkiem literackim. Warunkiem uczestnictwa jest, by odczytany podczas Konkursu wiersz nie był nigdy wcześniej publikowany (także w Internecie) ani nagradzany w innych konkursach poetyckich.

Nagrodą w Konkursie Jednego Wiersza jest publikacja zwycięskiego utworu na portalu Augustów.org oraz niespodzianka książkowa.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie Jednego Wiersza zostały opisane w poniższym regulaminie.

01. Organizatorem Konkursów Jednego Wiersza (KJW) jest Fundacja Słowo i Obraz.
02. KJW adresowane są do wszystkich autorów, niezależnie od wieku, dorobku i przynależności do stowarzyszeń twórczych.
03. Wiersze zgłoszone do KJW nie mogą być wcześniej publikowane (drukiem ani w Internecie) lub nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
04. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz, opatrzony własnym nazwiskiem.
05. Autor, zgłaszając swój utwór do konkursu, oświadcza, że jest w posiadaniu pełni majątkowych i osobistych praw autorskich do niego.
06. Aby KJW się odbył, do udziału muszą zgłosić się min. trzy osoby.
07. Wiersze ocenia jury złożone z autorów książek wydanych przez Fundację Słowo i Obraz, przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, gościa Kawiarenki Literackiej oraz polonisty.
08. Jury przyznaje nagrody w postaci publikacji wierszy laureatów na portalu Augustów. org. oraz niespodziankę książkową.
09. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu danego konkursu.
10. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagrody.
11. KJW odbywają się po zakończeniu każdego ze spotkań z cyklu „Kawiarenka Literacka”.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Organizator                                         Współorganizator
Fundacja Słowo i Obraz                      Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie