WRZUTNIA W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W AUGUSTOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WRZUTNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W AUGUSTOWIE

 

 1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w bibliotece, także poza jej godzinami pracy.
 2. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
 3. Poprzez wrzutnię można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Hoża 7, oznaczone kodem bibliotecznym.
 4. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych.
 6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
 7. Książki odpisywane są z konta Czytelnika w następnym dniu roboczym.
 8. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych materiałów poza książkami wypożyczonymi w bibliotece, tj. audiobooków, prasy, darów.
 9. W momencie stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.
 10. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone do Biblioteki (tel. 87 643 39 22, e-mail: mbp@biblioteka.augustow.pl).
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2022 roku.