„Barwy Niepodległości” – konkurs plastyczny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Barwy niepodległości”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.
Celem konkursu:
– jest rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży,
– pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
– popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
– rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.
Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik może dostarczyć jedna pracę,
– tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń
związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez
Rzeczpospolitą Polskę w 1918 r.
– technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela,
kredki, collage, wycinanki itp.).
– format wykonania pracy nie może przekraczać 50 x70 cm
– wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać :
Imię i nazwisko autora pracy
Klasę i nazwę szkoły
Imię i nazwisko opiekuna
Prace konkursowe i podpisane oświadczenie ( załącznik nr 1) prosimy dostarczyć do 02.11.2018 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.
Konkurs zostanie zakończony wystawą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 87 643 39 22

załącznik nr 1