Powiatowy konkurs poezji oraz ballad Władimira Wysockiego

Szanowni Państwo

W tym roku mija 80 rocznica urodzin Władimira Siemionowicza Wysockiego
rosyjskiego pieśniarza, poety i aktora
W związku z tym, Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
we współpracy z Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz”
organizuje

Powiatowy konkurs poezji
oraz ballad Władimira Wysockiego

Cele konkursu :
* zainteresowanie uczniów twórczością wielkiego barda Władimira Wysockiego
* prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży
* pomoc w rozwijaniu zainteresowań językowych uczniów
* integracja młodzieży z różnych szkół

Zakres przedmiotowy konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.
2. Każda placówka może zgłosić maksymalnie czterech uczestników, którzy będą mogli przygotować dowolny utwór (recytacja lub ballady).
Ten sam uczeń nie może recytować i śpiewać ; musi wybrać jedną z opcji.
3. Balladę można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella;
(w języku rosyjskim).
4. Uczniowie recytują utwory poetyckie tylko w oryginale.
5. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić 5 – 7 minut.
6. Prezentacje będą poddane ocenie jury powołanego przez organizatorów.

Warunki uczestnictwa :

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnionego formularza
zgłoszeniowego w terminie do 19 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Hoża 7.
Występy uczestników oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 października b.r.
o godz. 10:00 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 B.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Więcej informacji po numerem telefonu 87 643 39 22