Kawiarenka Literacka..spotkanie z Marią Duszką

APK – Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Kawiarenki Literackiej na spotkanie z Marią Duszką – poetką, dziennikarką, bibliotekarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką działającego od 2002 roku Koła Literackiego „Anima” w Sieradzu, członkinią Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Maria Duszka wydała dotychczas dziewięć tomików wierszy. Ostatni z nich to polsko-litewski wybór wierszy „Wolność chmur/Debusų laisvė”. Jej utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Publikowała je m.in. w: „Odrze”, „Toposie”, „Przekroju”, „Poezji Dzisiaj”, „Reibeisen” (Austria), „Modern Haiku” (USA), „Krantai” (Litwa), „Kiyv” (Ukraina) oraz w antologiach w Niemczech, Serbii i USA.

Prezentowała także swoją twórczość w Telewizji Polonia, Radiu Łódź, Radiu Alfa i Naszym Radiu. Od października 2017 roku czyta wiersze ulubionych poetów w cotygodniowej audycji „Pod wielkim dachem świata” w Radiu Muzyczna Cyganeria.

Jako dziennikarka publikowała artykuły, wywiady i recenzje na łamach „Dziennika Łódzkiego”, „Kalejdoskopu” (miesięcznika kulturalnego Łodzi i województwa łódzkiego) i „Toposu”, a od kilku lat współpracuje z „Ziemią Łódzką”.

Była gościem festiwalu PolnischerSommer 2010 w niemieckim landzie Schleswig – Holstein. W latach 2013-2016 czterokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią” w Wilnie, a w 2017 roku reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji” organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy.

W 2012 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, 15 października 2018 roku o godzinie 17.00 do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Hożej 7.

Spotkanie poprowadzi Janina Osewska.

-MBP-