Władimir Wysocki – podsumowanie konkursu poświęconego twórczości wielkiego barda

W związku z mijającą w tym roku 80-tą rocznicą urodzin Władimira Siemionowicza Wysockiego, rosyjskiego pieśniarza, poety i aktora, Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz” zorganizowały konkurs recytatorsko-wokalny poświęcony twórczości wielkiego barda.

Powiatowy Konkurs Poezji i Ballad Władimira Wysockiego odbył się 30 października w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie. W szóstej już edycji konkursu zachęcającego młodzież do zaprezentowania swego stopnia opanowania języka rosyjskiego poprzez recytację lub śpiew udział wzięło 32 uczestników ze szkół średnich, szkół gimnazjalnych oraz z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Augustowa i powiatu augustowskiego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów twórczością wielkiego barda Władimira Wysockiego, prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży, pomoc w rozwijaniu zainteresowań językowych uczniów oraz integracja młodzieży z różnych szkół.
Niezależne jury, w składzie: Valiantsina Berezhnova – kierownik zespołu muzyki ludowej „Rodnik” (oceniająca uczestników ze szkół podstawowych) / Zenon Sokołow – prezes Fundacji Mniejszości Narodowych „Rusicz” (oceniający występy młodzieży ze szkół średnich), Halina Suchodolska – bibliotekarz i instruktor Filii w Borze Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie oraz Aleksiej Korniłow – zastępca dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie postanowiło przyznać wyróżnienia i miejsca na podium następującym uczestnikom:

Kategoria: recytacja – szkoły podstawowe

I miejsce   – Kamil Sławiński (SP w Bargłowie Kościelnym)
II miejsce  – Aleksandra Iwanicka (SP im. Obrońców Westerplatte w Rutkach)
III miejsce – Amelia Iwanowicz (ZSO – Gimnazjum nr 4 w Augustowie)

Wyróżnienia otrzymali: Olena Bilokrylets (SP nr 4 w Augustowie) oraz Emilia Ziarko (SP w Bargłowie Kościelnym).

Kategoria: śpiew – szkoły podstawowe
Grand Prix dla Macieja Gudewicza ze SP nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

I miejsce   – Kinga Szkiłądź (SP w Jaminach)
II miejsce  – Agnieszka Ostrokołowicz (SP im. Armii Krajowej w Janówce)
III miejsce – Aleksandra Szczecina (SP w Kroszewie)
– Maciej Białous (SP im. Sybiraków w Krasnymborze)

Ponadto podziękowania z rąk Aleksieja Korniłowa, zastępcy dyrektora RONiK w Warszawie otrzymali Julita Dziądziak ze SP im. Armii Krajowej w Janówce i Maciej Gudewicz ze SP nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

Kategoria : recytacja – szkoły średnie

I miejsce – nie przyznano
II miejsce  – Ewa Chomiczewska (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
– Aleksandra Czarow (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
III miejsce – Miłosz Sadowski (I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie)

Nagrodę specjalną z rąk Zenona Sokołowa z Fundacji Mniejszości Narodowych „Rusicz” otrzymała Katarzyna Grygo z I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie.

Kategoria: śpiew – szkoły średnie

I miejsce  – Bartosz Łosiński (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
II miejsce – Karolina Szusta (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)

Wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy a laureaci ponadto cenne nagrody rzeczowe. Podziękowania trafiły także do nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do konkursu.
Serdecznie dziękujemy „Duetowi z Przypadku”, czyli Dorocie Bujnowskiej i Emilowi Kulbackiemu, którzy wyśpiewali pieśni rosyjskich bardów zarówno w oryginale jak i w języku polskim, uświetniając swoim recitalem zmagania konkursowe młodzieży.

Gratulujemy nagrodzonym!