„ Hej, szable w dłoń!” – czyli potyczki z literaturą

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna,
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

Z A P R A S Z A J Ą

gimnazjalistów i uczniów klas VIII ze szkół Powiatu Augustowskiego do udziału w konkursie czytelniczym

„ Hej, szable w dłoń!”

czyli potyczki z literaturą polską 2018
„Kamienie na szaniec ” i „Szkice spod Monte Cassino”

REGULAMIN KONKURSU
1.Cele konkursu:

– popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży ,
– poznanie biografii i twórczości Aleksandra Kamińskiego i Melchiora Wańkowicza
– poznanie tekstu „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego i „Szkiców spod Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza (skrócona wersja szkolna ),
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– integrowanie młodzieży poprzez wspólną zabawę i rywalizację.

2.Zakres tematyczny konkursu :
– biografia Aleksandra Kamińskiego i Melchiora Wańkowicza ( w zakresie wskazanym przez organizatorów),
– znajomość całości tekstów : „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego i „Szkice spod Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza (skrócona wersja szkolna)

3.Przebieg konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ósmoklasistów. Dwie drużyny
ze szkoły.

Pierwsza część to indywidualne pisanie tekstu dotyczącego biografii A. Kamińskiego i książki
„Kamienie na szaniec”

Druga część: każda drużyna wykonuje szereg zadań, podczas których powinna wykazać się znajomością obu konkursowych tekstów, ich autorów, pomysłowością i umiejętnością pracy w grupie.

Przykładowe konkurencje:
– łączenie charakterystycznych cytatów z postaciami, zdarzeniami, utworami,
– umiejętność podporządkowania wydarzeń historycznych występujących w utworach
( znajomość wskazanych dat),
– znajomość słownictwa związanego z Państwem Podziemnym i Armią Andersa ( występującego w tekstach),
– rozpoznawanie fotografii osób i miejsc związanych z konkursowymi tekstami i ich autorami,
– militarne kalambury,
– wyszukiwanie nieprawdziwych informacji w podanych fragmentach tekstu,
– zadanie niespodzianka
– na podsumowanie: lista pytań. Przykładowe pytania zostaną udostępnione wszystkim drużynom na etapie przygotowań.

Każda konkurencja będzie punktowana przez niezależne jury.
Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W razie wątpliwości przewidywana jest dogrywka.

Terminarz:
Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn i ich opiekunów wraz z podpisaną klauzulą RODO ( przez rodzica każdego
z uczestników ) w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 17 października 2018 r.

Do współpracy zapraszamy nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy.

Turniej konkursowy odbędzie się 22.11.2018 r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie.

Nagrody:
Organizatorzy przygotowują nagrody i upominki oraz okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników.