Żanna Biczewska – konkurs

W związku z przypadającą  w tym roku 75 rocznicą urodzin

Żanny Biczewskiej

rosyjskiej kompozytorki i pieśniarki ballad i romansów

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

i Fundacja Mniejszości Narodowej „Rusicz”

ogłaszają

Powiatowy konkurs poezji i ballad  z repertuaru Żanny Biczewskiej

Cele konkursu :

 • Zainteresowanie uczniów twórczością Żanny Biczewskiej
 • Propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiewanie i recytację
 • Prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży
 • Integracja młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół

Zakres przedmiotowy konkursu :

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkól podstawowych

I szkół średnich z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.

 1. Każda placówka może maksymalnie zgłosić czterech uczestników, którzy będą mogli

zaprezentować dowolny utwór ( recytacja tekstu lub ballada ).

 1. Balladę można wykonać z akompaniamentem , podkładem muzycznym lub a cappella

( w języku rosyjskim ).

 1. Uczniowie recytują utwory poetyckie tylko w oryginale.
 2. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić 5 – 7 minut.
 3. Prezentacje będą poddane ocenie jury powołanego przez organizatorów.
 4. Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

– dykcja , sposób prezentacji , walor artystyczny.

Punktację ustala jury.

Warunki uczestnictwa :

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnionego formularza

zgłoszeniowego w terminie do 25 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 1. Hoża 7.

Występy uczniów oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 listopada b.r.

o godz. 10.00 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 B.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Więcej informacji pod numerem telefonu  87 643 39 22