Relacja z Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej

Wiersze o naszym regionie lub twórców związanych z regionem północno-wschodniej Polski zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych i średnich podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej, który odbył się 8 kwietnia w czytelni miejskiej biblioteki. Organizatorem zmagań była APK- Miejska Biblioteka Publiczna.
Mogliśmy usłyszeć wiersze Ireny Batury, Janiny Brzostowskiej, Zbigniewa Chojnowskiego, Józefy Drozdowskiej, Marii Grochowskiej, Bożeny Intrator, Mariana Jonkajtysa, Teresy Kaczorowskiej, Wojciecha Kętrzyńskiego, Leokadii Kopiczko, Neli Krzepkowskiej, Ireny Krzywińskiej, Grzegorza Kucharzewskiego, Janiny Osewskiej, Janusza Sowińskiego, Erazma Stefanowskiego, Krzysztofa Szatrawskiego, Franciszki Wierzbickiej oraz Marii Zientara-Malewskiej.
Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich z powiatu augustowskiego rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie udział wzięło 40 młodych recytatorów.
Jury w składzie: Urszula Sieńkowska-Cioch, Dorota Bożewicz i Alicja Bajkowska, oceniało występy młodzieży pod kątem doboru repertuaru, interpretacji wybranego tekstu, warsztatu recytatora (dykcję i opanowanie tekstu) oraz ogólnego wyrazu artystycznego.
Po wysłuchaniu konkursowej recytacji komisja postanowiła w kategorii: szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne przyznać dwa I miejsca: Katarzynie Prokop za recytację wiersza Zbigniewa Chojnowskiego „Logos” oraz Krzysztofowi Białobłockiemu za recytację wierszy Ireny Batura „Kufer” i „Siekiera” z cyklu „Rekwizyty Pana Mikołaja”. Oboje reprezentowali Społeczną Szkołę Podstawową STO w Augustowie.
Miejsce II zajął Igor Domaszewski ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie za recytację wiersza Ireny Batury „Odeszły w zapomnienie malwy”.
Miejsce III zajął Jakub Zawieja ze Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, który wyrecytował wiersz Grzegorza Kucharzewskiego „Z grobów…”.
W kategorii Szkół średnich komisja przyznała I miejsce Annie Karczewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za recytację wiersza Ireny Krzywińskiej „Ego-system”.
Dwa II miejsca zajęli: Olga Chełmińska z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, za wiersz Janiny Osewskiej „Kałuże” oraz Mateusz Olszewski z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za wiersz Krzysztofa Szatrawskiego „Locus solus”.
Na trzecim stopniu podium stanęło aż trzech recytatorów – uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Julia Kopiczko, za wiersz Wojciecha Kętrzyńskiego „W ojczystym kraju” i Katarzyna Zaniewska za wiersz Krzysztofa Szatrawskiego „W środku miasta” oraz Miłosz Sadowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, za interpretację wiersza Bożeny Intrator „Rady dla potencjalnych samobójców”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Podziękowania trafiły również do opiekunów i nauczycieli za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym !

– MBP –