Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

 

 W związku z ogłoszeniem roku 2020 Rokiem Jana Pawła II i przypadającą 100 rocznicą urodzin polskiego papieża.

 

Celem konkursu jest:

– popularyzacja twórczości Jana Pawła II,

– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,

– poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,

– kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,

– odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów,–promowanie młodych talentów,

– integracja uczniów augustowskich szkół oraz powiatu augustowskiego.

 

Regulamin konkursu:

– konkurs skierowany jest do młodzieży klasy VII i VIII szkoły podstawowej

i  szkół średnich miasta Augustowa  i powiatu augustowskiego,

– konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych ( szkoły podstawowe i szkoły średnie ),

– każdy uczestnik recytuje jeden wiersz,

– czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut,

– uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 

Kryteria oceny:

– dobór repertuaru,

– interpretacja wybranego tekstu,

– warsztat recytatora ( dykcja i opanowanie tekstu),

– ogólny wyraz artystyczny.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora pisemnie  i czytelnie wypełnionego zgłoszenia o przystąpieniu ucznia z danej szkoły do Konkursu oraz oświadczenie o wykorzystaniu danych osobowych (wzór w załączeniu) do 28 marca 2020.Wypełnione karty można wysłać na adres mailowy mbp.apk@home.pl

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia o godz. 10.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.

 

Zapraszamy


Pliki do pobrania
karta
regulamin
RODO biblioteka