Informacja

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy,  chętnie przyjmujemy książki  nam podarowane.

Muszą one spełniać jednak pewne warunki:

  • być wydane nie wcześniej niż w 2015 roku,
  • być w dobrym „stanie technicznym”
  • nie są podręcznikami szkolnymi

Książki spełniające powyższe kryteria przyjmujemy w Oddziale dla Dzieci lub w Wypożyczalni dla Dorosłych.