Powiatowy konkurs poezji rosyjskiej oraz ballad Bułata Okudżawy

W tym roku mija 20 rocznica śmierci Bułata Szałwowicza Okudżawy,
wielkiego rosyjskiego barda i poety.
W związku z tym,
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
we współpracy z
Fundacją Mniejszości Narodowych „Rusicz”
organizuje

Powiatowy konkurs poezji rosyjskiej
oraz ballad Bułata Okudżawy

Cele konkursu :
* zainteresowanie uczniów twórczością wielkiego barda Bułata Okudżawy
* popularyzowanie wiedzy o twórczości znanych i lubianych poetów rosyjskich
* prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży
* pomoc w rozwijaniu zainteresowań językowych uczniów szkół gimnazjalnych i średnich
* integracja młodzieży z różnych szkół

Zakres przedmiotowy konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.
2. Każda placówka może zgłosić maksymalnie czterech uczestników,
którzy będą mogli przygotować dowolny utwór ( recytacja lub ballady ).
Ten sam uczeń nie może recytować i śpiewać ; musi wybrać jedną z opcji.
3. Balladę można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella ;( w języku rosyjskim ).
4. Uczniowie recytują utwory poetyckie, o dowolnej tematyce, różnych poetów rosyjskich i tylko w
oryginale.
5. Maksymalny czas prezentowanego utworu powinien wynosić 5 – 7 minut.
6. Prezentacje będą poddane ocenie jury powołanego przez organizatorów.

Warunki uczestnictwa :
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnionego formularza
zgłoszeniowego w terminie do 16 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Hoża 7.
Występy uczestników oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 października b.r. o godz. 1000 w
Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 B.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Więcej informacji po numerem telefonu 87 643 39 22

konkurs poezji i ballad rosyjskich