„ Hej, szable w dłoń!” czyli potyczki z arcydziełami literatury polskiej 2017 – „Pan Tadeusz”

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna,
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

Z A P R A S Z A J Ą

gimnazjalistów ze szkół Powiatu Augustowskiego
do udziału w konkursie czytelniczym

„ Hej, szable w dłoń!”
czyli potyczki z arcydziełami literatury polskiej
2017 – „Pan Tadeusz”

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu:

– popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej,
-poznanie tekstu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
– poznanie okoliczności powstania „Pana Tadeusza”
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– integrowanie gimnazjalistów poprzez wspólną zabawę i rywalizację.

2. Zakres tematyczny konkursu :
– okoliczności powstania „Pana Tadeusza” ( w zakresie wskazanym przez organizatorów),
– znajomość całości tekstu Mickiewiczowskiej epopei – najważniejsze zdarzenia i główni bohaterowie,
-umiejętność przyporządkowywania cytatów do postaci,

3. Przebieg konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy po dwie trzyosobowe drużyny z każdej ze szkół gimnazjalnych.

Pierwsza część:
Indywidualny test pisemny dotyczący szczegółowej znajomości księgi IV „Pana Tadeusza”.
Druga część:
Drużyna wykonuje szereg zadań, podczas których powinna wykazać się znajomością tekstuMickiewicza,
a także kreatywnością i poczuciem humoru.

Przykładowe konkurencje:
-łączenie charakterystycznych cytatów z postaciami, zdarzeniami, utworami,
-kalambury,
-wyszukiwanie nieprawdziwych informacji w podanych fragmentach tekstu,
-zadanie zręcznościowe,
-na podsumowanie: lista pytań. Przykładowe pytania zostaną udostępnione wszystkim drużynom na etapie przygotowań.

Każda konkurencja będzie punktowana przez niezależne jury.
Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. W razie wątpliwości przewidywana jest dogrywka.

Terminarz:
Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn i ich opiekunów w Miejskiej Bibliotece Publicznej do
16 października2017 r.

Do współpracy zapraszamy nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy.

Turniej konkursowy odbędzie się 16.11.2017 r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie.

Nagrody:
Organizatorzy przygotowują nagrody i upominki oraz okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Szable w dłoń