Powiatowy konkurs „ Agnieszka Osiecka w poezji i piosence ‘’

W 2022 roku mija 25 rocznica śmierci polskiej poetki, autorki tekstów piosenek – Agnieszki Osieckiej
APK – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza Powiatowy konkurs „ Agnieszka Osiecka w poezji i piosence ‘’

Cele konkursu:
• Popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej wśród uczniów
• Prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży
• Integracja uczniów z różnych szkół

Zakres przedmiotowy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich z Augustowa i Powiatu Augustowskiego.
2. Każda placówka może maksymalnie zgłosić 3 uczniów, którzy będą mogli zaprezentować dowolny utwór (recytacja tekstu lub piosenka)
Ten sam uczeń nie może recytować i śpiewać, musi wybrać jedną z opcji
3. Piosenkę można wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella
4. Prezentacje będą poddawane ocenie jury powołanego przez organizatora i oceniane w dwóch kategoriach:
– recytacja i śpiew – szkoły podstawowe
– recytacja i śpiew – szkoły średnie
5. Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę:
– dykcję i emisję głosu
– sposób prezentacji
– walory artystyczne

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do 28 października b.r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoża 7, do Czytelni
Występy uczniów oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 listopada b.r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Więcej informacji pod numerem telefonu 87 643 39 22

Oświadczeni RODO
FORMULARZ ZGŁOSZENIA