Pogwarki o poezji i zakładkach do książek

Zakładka do książek jest ciekawym dziełem sama w sobie, ale również może inspirować sobą poetów. Przekonali się o tym uczestnicy czerwcowych Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce organizowanych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie. Przybyli na nie: Krzysztof Anuszkiewicz, Irena i Wojciech Baturowie, Bogusław Falicki, Bożena Gałaś, Krystyna Gilewska, Lucyna Karna, Lidia Alicja Karpińska, Czesław Kowalewski, Celina Mieńkowska, Jan Saczko, Maria Stasiak, Bożena Szumska-Niewiadomska, Krystyna Walicka, Małgorzata Zachorowska-Falicka i Krystyna Zawadzka oraz gospodyni Filii Anna Oleksy. Czytali wiersze własne bądź tych poetów, którzy z różnych względów sami nie mogli przybyć do nas. Wspólnie świętowali przy herbatce dwudziestą odsłonę pogwarkowych spotkań i podziwiali miniaturowe dzieła sztuki z kolekcji przedstawionych na wystawie. Na pomysł Pogwarek o tej tematyce wpadłam jakiś czas temu dzięki przywiezionej przez Leonardę Szubzdę z USA zakładce z przedstawieniem obrazu Vincenta van Gogha. Stała się ona inspiracją do propozycji spotkania o tej tematyce. Na wystawie część swoich prywatnych kolekcji pokazały Alicja Bajkowska i Małgorzata Zachorowska-Falicka. Skromne warunki lokalowe Filii nie pozwoliły na przedstawienie całości ich zbiorów. Obie miłośniczki książek kolekcjonują zakładki pochodzące z różnych stron Polski, Europy i świata. Wiele z nich pochodzi chociażby z targów książek. Dołączyłam do nich również część swoich zbiorów. Moją perełką jest zakładka przywieziona ze szwajcarskiego miasta Sankt Gallen z widokiem tamtejszej biblioteki klasztornej – jednej z najstarszych bibliotek w Europie. Lidia Alicja Karpińska udostępniła zakładki wykonane z jej inspiracji przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie, w której pracuje jako nauczyciel bibliotekarz, zaś Krystyna Zawadzka – zakładki wykonane pod jej kierunkiem przez osoby uczestniczące w pracach Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. Ojca Pio w Kuriance. Do tego grona dołączył także Krzysztof Anuszkiewicz. Zaprezentował eksponaty zakładkowe ze swojej kolekcji numizmatycznej. Tradycyjnie plakat na spotkanie pogwarkowe wykonała Renata Rybsztat. Wykorzystała do jego projektu zbiory Alicji Bajkowskiej. W tej jakże ciekawej scenerii przeczytane zostały utwory poetyckie następujących osób: Ireny Batury, Alicji Bolińskiej, Grażyny Cylwik, Tadeusza Dawidejta, Józefy Drozdowskiej, Bogusława Falickiego, Tomasza Florczyka, Krystyny Gudel, Reginy Kantarskiej-Koper, Czesława Kowalewskiego, Celiny Mieńkowskiej, Anny Moczek, Janiny Osewskiej, Małgorzaty Doroty Pieńkowskiej, Waldemara Pieńkowskiego, Joanny Pisarskiej, Jana Saczki, Ireny Słomińskiej, Kazimierza Słomińskiego, Krystyny Walickiej, Piotra Waldemara Wiśniewskiego, Zofii Wróblewskiej i Małgorzaty Zachorowskiej-Falickiej. Już po spotkaniu dotarły wiersze Bożeny Klimaszewskiej, Leonardy Szubzdy, Ewy Wojtków i Krystyny Zawadzkiej. Na tomik z wyborem utworów mówiących o książkach, zakładkach do nich i bibliotekach trzeba będzie poczekać do kolejnych Pogwarek zapowiedzianych na wrzesień.
W związku z tym, że były to już dwudzieste Niedzielne Pogwarki Poetyckie przy Herbatce, z tej okazji należałoby przypomnieć, że pierwsze z nich, po uzyskaniu na ich organizację zgody przełożonych Anny Jastrzębskiej i Małgorzaty Pieńczykowskiej, poprowadziłam 14 grudnia 2014 roku. Stały się one odtąd sposobem prezentacji i pewnej formy promocji twórców mieszkających w Augustowie bądź pochodzących z naszego miasta oraz zaprzyjaźnionych z nami twórców z bliższych i nieco dalszych okolic. Na pierwszym spotkaniu przedstawiły swoje wiersze poetki: Irena Batura, Bożena Diemjaniuk, Maria Leończuk i Janina Osewska. Na wystawie pokazała swoje zimowe pejzaże malowane igłą Halina Korzeniecka. Dodatkowo poza haftowanymi obrazami zaprezentowała różnorodne wytwory rzemiosła związane z okresem bożonarodzeniowym. Wystawę tę ciekawie zaaranżowała Edyta Rekuć. Plakat zaprojektowała Renata Rybsztat, a o fotografie z tegoż wydarzenia zadbała Jadwiga Koniecko. Może będzie okazja ku temu, by przypomnieć kolejne z nich. Dzisiaj należą się podziękowania wszystkim, których poezja i prace plastyczne złożyły się na wszystkie dotychczasowe spotkania, również słuchaczom i czytelnikom naszych wierszy.
Kolejne Pogwarki dotyczyć będą architektury. Organizatorzy zapraszają poetów, by opisali w utworach budowle (sakralne bądź świeckie), mosty lub latarnie, w tym morskie. Oczywiście te, które zachwyciły ich swoją urodą czy zainteresowały historią. Jednocześnie proszą autorów, by zechcieli dołączyć do wierszy informacje o pełnych nazwach przedstawionych obiektów i miejscach, gdzie się znajdują lub znajdowały. Ułatwi to im opracowanie przyszłego tomiku. Na wystawie tym razem zaprezentowane zostaną rysunki Ireny Batury.
Józefa Drozdowska, fotografie Małgorzata Zachorowska-Falicka