„Dawne przedmieścia Augustowa” – Pogwarki przy Herbatce

Okolice Augustowa w twórczości poetów

Mam tu na myśli miejscowości podaugustowskie, które łączy to, że swego czasu uznawane były za przedmieścia naszego miasta. Dwie z nich (Klonownica i Wójtowskie Włóki) zostały wchłonięte przez miasto i są obecnie jego dzielnicami. Pozostałe zaś, czyli Białobrzegi, Biernatki, Turówka, Uścianki i Żarnowo, są samodzielnymi wsiami. Chcących zgłębić historię tego problemu odsyłam do książek historycznych, wymienię tu tylko cztery z nich, w kolejności ukazania się ich na rynku księgarskim, a mianowicie: „Dzieje Augustowa. Od założenia miasta do 1945 roku” autorstwa Wojciecha Batury, Andrzeja Makowskiego i Jarosława Szlaszyńskiego (Suwałki 1997); „Augustów. Monografia historyczna” Jarosława Szlaszyńskiego i Andrzeja Makowskiego (Augustów 2007), „Żarnowo przez wieki. Od założenia wsi do czasów współczesnych” Krzysztofa Sturgulewskiego (Białystok 2013) oraz „W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru gminy Augustów” Jarosława Szlaszyńskiego (Augustów 2014).
Poeci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w XIX Niedzielnych Pogwarkach Poetyckich przy Herbatce zatytułowanych „Dawne przedmieścia Augustowa” opowiedzieli o tych miejscach własnym poetyckim słowem. Przyszedł czas, by przedstawić wybór zaprezentowanych przez nich wierszy. Tomik „Dawne przedmieścia Augustowa w wierszach” ukazał się w opracowaniu Józefy Drozdowskiej i Leonardy Szubzdy. Chcę w tym miejscu również podziękować za poradę Reginie Kantarskiej-Koper. W zbiorku znajdują się wiersze Ireny Batury, Józefy Drozdowskiej, Barbary Gałczyńskiej, Krystyny Gudel, Bożeny Klimaszewskiej, Czesława Kowalewskiego, Celiny Mieńkowskiej, Anny Moczek, Jana Saczko, Urszuli Sieńkowskiej-Cioch, Leonardy Szubzdy, Krystyny Walickiej i Piotra Waldemara Wiśniewskiego. Są wśród nich utwory czysto liryczne, jak i bardziej opisowe, mające w sobie cechy charakteru epickiego oraz satyryczne. Niektóre z nich to przetworzone poetycko wspomnienia z dzieciństwa i młodości oraz z pierwszych lat pracy zawodowej; Są wiersze, w których znajdziemy zabawę słowem. Niektórym z nich autorzy nadali formę haiku bądź fraszki czy limeryku. Każda z zaproponowanych miejscowości doczekała się w tomiku przynajmniej jednego wiersza. Najwięcej tekstów poświęcono Żarnowu, na drugim miejscu są Biernatki, a na kolejnym Białobrzegi i Turówka. Wiersze w zbiorku ułożone są alfabetycznie według nazw miejscowości, których dotyczą. Całość jest w umownej klamrze otwierającej i zamykającej tomik. Autorzy utworów pochodzą z Augustowa, Chruszczobrodu, Obuchowizny, Sokółki, Suchowoli i Suwałk. Na okładce, stronie tytułowej i przekładkach z nazwami kolejnych przedmieść znajduje się ciekawa fotografia autorstwa Renaty Rybsztat, zaprezentowana wcześniej na zaprojektowanych przez nią zaproszeniach i plakatach. Tomik posiada wkładkę z moimi fotografiami przedstawiającymi zabytki znajdujące się w Biernatkach, Turówce, Uściankach i Żarnowie. Wcześniej publikowałam je w białostockim roczniku „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, miesięczniku ełckim „Martyria” i „Przeglądzie Augustowskim”. Spotkaniu poetyckiemu towarzyszyła wystawa malarstwa olejnego na płótnie Bożeny Klimaszewskiej. Malarka przedstawiła na niej obrazy ze scenkami myśliwskimi, pejzaże i motyw dziecka z koniem.
Chciałabym w tym miejscu podziękować za wszelką pomoc i dobre słowa bibliotekarkom Miejskiej Biblioteki Publicznej APK, w tym szczególnie Krystynie Bakuniewicz za wydruk tomiku, Iwonie Truszkowskiej za promocję medialną spotkania i zbiorku wierszy oraz Annie Oleksy za wspólną organizację i przygotowanie tegoż wydarzenia, zaś przełożonym Augustowskich Placówek Kultury i współistniejącej w nich Biblioteki za przychylność i zgodę na kontynuację pogwarek oraz wydawanie naszych pogwarkowych tomików. Spotkanie to, jak i wszystkie poprzednie, możliwe było dzięki poetom w nim uczestniczącym i ich wierszom. To nasze wspólne dzieło i radość. Dziękuję również Bożenie Klimaszewskiej za jej obrazy, Renacie Rybsztat za fotografię i projekt plakatu, a Leonardzie Szubzdzie za współredagowanie tomiku oraz wszystkie chwile i rozmowy przy tym spędzone. Kolejne, dwudzieste już, Niedzielne Pogwarki Poetyckie przy Herbatce odbyły się 16 czerwca. Pochyliliśmy się wówczas poetycko nad zakładkami do książek, książkami, czytaniem i bibliotekami. Zanurzyliśmy się również w świat artystyczny tych miniaturowych dzieł, jakimi są książkowe zakładki. Spotkaliśmy się z ich kolekcjonerami oraz animatorami, dzięki którym pomysły na nie rodzą się w głowach tych, z którymi działają podczas prowadzonych warsztatów. Ale o tym innym już razem. Tomik wierszy wraz z wkładką fotograficzną dostępny będzie na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej APK.
Józefa Drozdowska, fot. autorka i Erazm Stefanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomik wierszy o dawnych przedmieściach Augustowa

Wkładka ze zdjęciami J. Drozdowskiej