„Barwy niepodległości” – wystawa pokonkursowa

„Barwy niepodległości” to powiatowy konkurs plastyczny, który zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Efektem jest wystawa pokonkursowa, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej, popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.
Uczestnicy uwieczniali w dowolnej formie plastycznej organizację, postać lub wydarzenie
związane z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez
Rzeczpospolitą Polskę w 1918 r.
Wystawę można obejrzeć w holu biblioteki na pierwszym piętrze.