Konkurs na opowiadanie fantasy i science fiction

Augustowskie Placówki Kultury   –  Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza IV edycję konkursu na opowiadanie fantasy i science fiction

 

Cele konkursu :

 • popularyzacja literatury fantastycznej
 • rozwijanie wyobraźni i pobudzanie kreatywnego myślenia
 • doskonalenie umiejętności pisania

Zasady konkursu :

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich z Augustowa i powiatu augustowskiego                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. Do dnia 30 kwietnia 2020 roku należy dostarczyć pracę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, do Czytelni
 3. Praca powinna zawierać od 3 do 5 stron maszynopisu w formacie A4, marginesy 2,5 cm., rozmiar czcionki : 12, Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5.
 4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki:

– science fiction

– fantasy

 1. Każda praca musi być oznaczona godłem, które służy anonimowości autora  w                              procesie decyzyjnym jury konkursowego
 2. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kartę zgłoszenia zawierającą:

– imię i nazwisko autora

-tytuł pracy i wiek autora

– nazwa i adres szkoły z telefonem

– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstała

Wyżej wymienione dane muszą znaleźć się w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem.

 1. Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane lub nagradzane w innych konkursach
 2. Kryteria oceny prac:

– wartość merytoryczna i zgodność z tematyką

– poziom literacki pracy

– oryginalność

 – estetyka pracy

 

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu

 

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora pisemnej, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).

 

 • Karty zgłoszenia można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub osobiście w Czytelni.

 

 • Podsumowanie konkursu odbędzie się 25 maja 2020r., o godz. 10.00

 

 • Laureaci otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.

 

 • Prace przechodzą na własność organizatora

 

Więcej informacji można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 w Czytelni, lub pod numerem telefonu   87 643 39 22.


Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych-konkurs na opowiadanie fantasy i science fiction
Opowiadanie fantasy i science fiction regulamin 2020 r.