Konkurs na opowiadanie fantasy i science fiction

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza III edycję konkursu na opowiadanie fantasy i science fiction

Cele konkursu :
• popularyzacja literatury fantastycznej
• rozwijanie wyobraźni i pobudzanie kreatywnego myślenia
• doskonalenie umiejętności pisania
Zasady konkursu :
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Augustowa i Powiatu Augustowskiego
2. Do dnia 30 kwietnia 2019 roku należy dostarczyć pracę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, Wypożyczalni dla Dorosłych
3. Praca powinna zawierać od 3 do 5 stron maszynopisu w formacie A4, marginesy 2,5 cm., rozmiar czcionki : 12, Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5.
4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki:
– science fiction
– fantasy
5. Każda praca musi być oznaczona godłem, które służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego
6. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kartę zgłoszenia zawierającą:
– imię i nazwisko autora
-tytuł pracy i wiek autora
– nazwa i adres szkoły z telefonem
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstała
Wyżej wymienione dane muszą znaleźć się w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem.
7. Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane lub nagradzane w innych konkursach
8. Kryteria oceny prac:
– wartość merytoryczna i zgodność z tematyką
– poziom literacki pracy
– oryginalność
– estetyka pracy

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora pisemnej, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).

• Karty zgłoszenia można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych.

• Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 maja 2019r., o godz. 12.00

• Laureaci otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wypożyczalni dla Dorosłych, lub pod numerem telefonu 87 643 39 22.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych