Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej

APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej
Celem konkursu jest:
– popularyzacja twórczości poetów regionalnych
– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
– poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
– kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
– odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów,
– promowanie młodych talentów,
-integracja uczniów augustowskich szkół oraz powiatu augustowskiego.

Regulamin konkursu:
– konkurs skierowany jest do młodzieży klasy VII i VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjum oraz szkół średnich miasta i powiatu augustowskiego,
– konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych,
– każdy uczestnik recytuje wybrany wiersz poety regionalnego lub wiersz związany z naszym regionem
– czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut,
– uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– interpretacja wybranego tekstu
– warsztat recytatora ( dykcja i opanowanie tekstu),
– ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora pisemnego, poprawnie i czytelnie wypełnionego, zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do Konkursu oraz oświadczenie o wykorzystaniu danych osobowych (wzór w załączeniu) do 29 marca 2019.
Wypełnione karty można wysłać na adres mailowy mbp.apk@home.pl lub faxem 87 643 12 41.
Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.
Zapraszamy

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

RODO biblioteka