Spotkanie z Janiną Osewską

O naszej pięknej i bogatej w różnorodność krainie, o ludziach z nią związanych, o budowie niewidzialnych mostów i oczywiście o „niebieskich chwilach” opowiedziała młodzieży na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie Janina Osewska.
W czwartek, 15 marca gościliśmy Janinę Osewską – poetkę, fotografa, pedagoga, animatorkę życia literackiego i regionoznawcę, urodzoną i związaną z Augustowem, znaną i docenianą zarówno w kraju jak i zagranicą. Artystka promowała swoją najnowszą książkę – tomik poetycki pt. „Niebieska chwila”, wydany w 2017 roku dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Miasta Augustowa.
Poetka przybliżyła przybyłej publiczności świat, wydawać by się mogło, dobrze nam znany, bo dotyczący naszego regionu, ale ukazany w poetyckim, duchowym wymiarze. W wierszach, przeczytanych przez samą autorkę, odnaleźć można piękno naszej krainy – szeroko rozumianego pogranicza kultur, narodów i religii – w której przyszło nam, mieszkańcom Augustowszczyzny czy Suwalszczyzny żyć. Fragmenty poezji uzupełniane były pokazem fotografii, które obrazowały publiczności tematy poruszane w wierszach.
Młodzież, zachęcana do podzielenia się na forum swoimi wrażeniami po wysłuchaniu wierszy pytała z kolei artystkę o jej inspiracje literackie i początki drogi poetyckiej.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne spotkanie z panią Janiną Osewską stało się impulsem do zgłębiania wiedzy o naszym pięknym regionie.