„ Rupaki, dziwaki i inne utwory Danuty Wawiłow ” – KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
„ Rupaki, dziwaki i inne utwory Danuty Wawiłow ”

ORGANIZATOR :
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

Konkurs ogłoszono w związku z 20-tą rocznicą śmierci autorki

CELE :

* pobudzenie wyobraźni, twórczej aktywności, wdrażanie do rozwijania
i doskonalenia warsztatu plastycznego
* promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania twórczością Danuty Wawiłow

UCZESTNICY KONKURSU :
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III
augustowskich szkół podstawowych

WARUNKI UCZESTNICTWA :
* Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę.
* Prace wykonane w formacie A 3.
* Dowolna technika rysunkowa, malarska, kolaż, wyklejanka, origami płaskie
* Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją :
tytuł utworu , do którego został wykonany rysunek
imię i nazwisko autora pracy, numer szkoły i klasa
imię i nazwisko oraz kontakt tel. opiekuna
* Protokół z eliminacji szkolnych oraz prace uczniów ( maksymalnie 10 prac )
prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hoża 7
do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Podsumowanie konkursu :
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Uroczyste podsumowanie nastąpi w maju 2019 roku.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizatorzy
Informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece dla Dzieci pod nr tel. 87 643 39 22

KONKURS PLASTYCZNY „Rupaki, dziwaki i inne utwory Danuty Wawiłow ”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – konkurs D. Wawiłow