Procedura przyjmowania książek i poddawania ich kwarantannie

Procedura przyjmowania książek i poddawania ich kwarantannie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie
 1. Częściowemu wznowieniu pracy podlega Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy ul. Hożej 7.
 2. Filia Biblioteczna Nr 1 przy ul. Nowomiejskiej i Filia Biblioteczna Nr 2 przy
 3. Komunalnej oraz Czytelnia przy ul. Hożej pozostają zamknięte do odwołania.
 4. Czytelnicy nie mają bezpośredniego dostępu do półek i regałów z książkami, katalogów kartkowych i stanowisk komputerowych.
 5. Wyznaczone są pomieszczenie do:
 6. Odbioru i kwarantanny książek, które obsługuje dwóch pracowników
 7. Wypożyczania i odbioru książek zamówionych, które obsługuje dwóch pracowników w systemie zmianowym.
 8. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawice, preparaty do dezynfekcji rąk. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ustawiono przesłony z pleksi.
 9. Ograniczono liczbę czytelników do max. 6 osób na terenie obiektu.
 10. Wyznaczono strefy 2-u metrowego odstępu.
 11. W bibliotece w wydzielonym miejscu może przebywać jeden czytelnik, który ma obowiązek posiadać maseczkę i zdezynfekować ręce.
 12. Zwracane książki trafiają na 7- dniową kwarantannę.
 13. W bibliotece obowiązują codziennie dwie półgodzinne przerwy przeznaczone na dezynfekcję.
 14. Wszystkie wydarzenia kulturalne zostają zawieszone do odwołania.
 15. W widocznych punktach umieszczone są informacje GIS dotyczące higieny i dezynfekcji rąk, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych oraz numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 16. Wyznaczono i oznakowano miejsce do ewentualnych zużytych rękawic i maseczek.
Procedura przyjmowania książek i poddawania ich kwarantannie