Powiatowy Konkurs Poezji Zbigniewa Herberta

W związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta i mijająca 20. rocznicą śmiercią poety APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłosiła Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. Uroczyste podsumowanie odbyło się w poniedziałek, 21 maja. Tego dnia mogliśmy usłyszeć w wykonaniu młodych artystów interpretacje najbardziej znanych i tych mniej popularnych utworów jednego z największych poetów polskich i europejskich XX wieku.
Konkurs skierowany był do młodzieży klas VII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich miasta i powiatu augustowskiego. Odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników wyrecytował wybrany przez siebie jeden wiersz Zbigniewa Herberta.
Powołane przez organizatora jury w składzie: Mariola Pietrzak, Alicja Kędzierska i Renata Rybsztat, oceniało dobór repertuaru, interpretację wybranego tekstu, warsztat recytatora (dykcję i opanowanie tekstu) oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
Decyzją komisji konkursowej nagrodzeni i wyróżnieni zostali:
W kategorii klas VII i gimnazjalnych:
I miejsce – Marcin Turuk, „Powrót prokonsula” (SP STO w Augustowie)
II miejsce – Gabriela Wojtulewicz, „Potęga smaku” (Gimnazjum nr 4 w Augustowie)
III miejsce – Aleksandra Filipow, „Ze szczytu schodów” (Gimnazjum nr 4 w Augustowie)
Wyróżnienie: Aleksandra Czarow, „Życiorys” (SP nr 2 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Augustowie)
W kategorii szkół średnich:
I miejsce ex aequo zajęli:
– Izabela Fedorczyk, „Chciałbym opisać” (I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie)
– Mateusz Rusiłowski, „Raport z oblężonego miasta” (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
– Dawid Sujata, „Apollo i Marsjasz” (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie)
Drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano.
Wyróżnienia: Gabriela Kleczkowska, „Wycieczka dinozaurów”, Julia Kopiczko, „Przesłanie Pana Cogito” oraz Justyna Wasilewska, „Wilki”. Wszystkie wyróżnione reprezentowały II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na świecie.
Serdecznie gratulujemy laureatom!
Każdy z uczestników otrzymał nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy podziękowali również nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do konkursu.
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów, promowanie młodych talentów oraz integracja uczniów augustowskich szkół oraz powiatu augustowskiego.