Konkursu na opowiadanie fantasy i science fiction

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza IV edycję konkursu na opowiadanie fantasy i science fiction.

Cele konkursu :
– popularyzacja literatury fantastycznej
– rozwijanie wyobraźni i pobudzanie kreatywnego myślenia
– doskonalenie umiejętności pisania
Zasady konkursu :
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich z Augustowa i powiatu augustowskiego
2. Do dnia 20 listopada 2021 roku należy dostarczyć pracę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, do Czytelni
3. Praca powinna zawierać od 3 do 5 stron maszynopisu w formacie A4, marginesy 2,5 cm., rozmiar czcionki : 12, Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5.
4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki:
– science fiction
– fantasy
5. Każda praca musi być oznaczona godłem, które służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego
6. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kartę zgłoszenia zawierającą:
– imię i nazwisko autora
– tytuł pracy i wiek autora
– nazwa i adres szkoły z telefonem
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstała
Wyżej wymienione dane muszą znaleźć się w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem.

7. Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane lub nagradzane w innych konkursach
8. Kryteria oceny prac:
– wartość merytoryczna i zgodność z tematyką
– poziom literacki pracy
– oryginalność
– estetyka pracy
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora pisemnej, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).
10. Karty zgłoszenia można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub osobiście w Czytelni.
11. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2021 r.
12. Laureaci otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.
13. Prace przechodzą na własność organizatora

Więcej informacji można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Czytelni lub pod numerem telefonu 87 643 39 22.

Karta-zgłoszenia
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-_-RODO-_-konkurs-na-opowiadanie-fantasy-i-science-fiction