Konkurs „POSTACIE BAJKOWE BOHATERAMI GIER PLANSZOWYCH”

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych

ORGANIZATORZY:
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkól Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

CELE :
* Przybliżenie dzieciom baśni i bajek w atrakcyjnej formie, zachęcającej do twórczego
i aktywnego podejścia w konstruowaniu ich przekazu.
* Rozwijanie zdolności manualnych i twórczego myślenia oraz pracy zespołowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA :
* Do konkursu zapraszamy maksymalnie 4 drużyny ze szkoły.

* Zadaniem grupy będzie wykonanie gry planszowej lub karcianej nawiązującej
do konkretnej baśni lub bajki.
* Gra powinna być zapakowana i stanowić całość.
* Prace powinny być wykonane estetyczne z trwałych materiałów.
* Do wykonania pracy wyklucza się używania materiałów sypkich i plasteliny.
* Do gry prosimy dołączy
– instrukcję – zasady gry, opisane w atrakcyjnej formie literackiej
– opis pracy : tytuł gry i tytuł baśni do której nawiązuje gra, wiek odbiorców gry, nazwa grupy, która wykonała pracę, klasa i numer szkoły oraz nr tel. opiekuna.
* Każda placówka może zgłosić maksymalnie cztery prace, które należy złożyć w terminie
do 26 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Oddział dla Dzieci, ul. Hoża 7
* Bliższe informacje pod nr tel. 643 39 22
* Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorzy