Konkurs plastyczny „Kanał Augustowski”

Organizator: Augustowskie Placówki Kultury – Filia Biblioteczna Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Konkurs ogłoszono w związku ze spotkaniem „Opowieść o Kanale Augustowskim” z cyklu „Pogawędki na Komunalnej”

Cele:
• Pobudzenie wyobraźni twórczej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu plastycznego
• Promowanie i rozpowszechnianie zainteresowań dzieci historią Kanału Augustowskiego
• Zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów Biblioteki

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-13 lat.
2. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę.
3. Prace należy przedstawić w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej: malarskiej (akwarele, olej, tempera), rysunku, kolażu, wyklejanki, origami płaskie. Przy tworzeniu wyklucza się użycie materiałów sypkich (kaszy, ryżu, mąki itp.). Prace, które będą zawierały tę technikę nie będą brane pod uwagę.
4. Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją :
– imię i nazwisko autora pracy,
– wiek,
– imię i nazwisko oraz telefon opiekuna /rodzica.
5. Prace dzieci oraz podpisane przez rodziców RODO (Załącznik nr 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hożej 7 lub do Filii Bibliotecznej Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 w Augustowie do dnia 30.04.2021 r.

Podsumowanie konkursu:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Podsumowanie nastąpi w maju 2021r.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 87 643 21 78
Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

konkurs plastyczny Kanał Augustowski_1
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych