Konkurs na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”

31 stycznia 2021 – to aktualna data 29. Finału WOŚP, który dedykowany będzie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy. Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna włącza się do akcji, tym razem troszkę inaczej – zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”.

Regulamin Konkursu na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie (dalej: MBP) oraz sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej: WOŚP) Augustów.
2. Konkurs ogłoszony został w związku z 29. Finałem WOŚP “Finał z głową”, który wspierać będzie dziecięcą laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy.
4. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich sympatyków biblioteki i WOŚP. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
5. Celem konkursu jest promocja i wsparcie idei WOŚP.
6. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i zapisaniu oryginalnego i niepowtarzalnego hasła, które nawiązywać będzie do tegorocznego finału WOŚP.
Hasło powinno:
– być zwięzłe,
– zapadające w pamięć,
– zawierać słowo “głowa”
7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy propozycje hasła promującego.
8. Uczestnik przesyła swoje propozycje na adres mailowy mbp@biblioteka.augustow.pl, w temacie wiadomości wpisując: „WOŚP– konkurs”, w treści należy podać swoje imię i nazwisko, telefon. W przypadku osób niepełnoletnich należy podać także imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.
9. Na propozycje haseł czekamy do 25 stycznia 2021 roku do godziny 15.00.
10. Wyboru zwycięskich haseł dokona jury powołane przez Organizatorów.
11. W dniach 30 i 31 stycznia, podczas Wielkiego Finału WOŚP, zwycięskie propozycje haseł zostaną opublikowane na stronie WOŚP Augustów (https://wospaugustow.pl), na fanpage’u MBP na Facebooku, na stronie internetowej MBP (https://biblioteka.augustow.pl) oraz zaprezentowane w Studiu Finałowym, promując tegoroczną edycję akcji.
12. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni gadżetami ufundowanymi przez sztab WOŚP Augustów.
13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów konkursu.
14. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook oraz stronie internetowej biblioteka.augustow.pl
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz strona internetowa biblioteka.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK- Miejską Bibliotekę Publiczną profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej biblioteka.augustow.pl
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie na hasło promujące 29. Finał WOŚP “Finał z głową”
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Zapraszamy!