Konkurs Literacki

KONKURS LITERACKI – „Szkic na temat jednego wybranego przez uczestnika wiersza Czesława Miłosza.”

Organizator:

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna- Filia Biblioteczna Nr 2 w Augustowie.  Założenia Konkursu:

Konkurs ogłoszono w związku ze spotkaniem „Czesław Miłosz i związki słynnego poety i jego rodziny z Suwalszczyzną” z cyklu „Pogawędki na Komunalnej”.

Cele:

 • Rozbudzenie zainteresowania poezją wśród młodzieży.
 • Rozwijanie talentów literackich.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.

Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik samodzielni pisze szkic (do trzech stron formatu A4, wydruku komputerowego, czcionka Times New Roman, rozmiar 12).
 • Należy dostarczyć 3 egzemplarze pracy.
 • Praca powinna być podpisana godłem słownym.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kopertę, w której podaje się godło autora z kartką informacyjną (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, nazwę szkoły, klasę oraz numer telefonu).
 • Prace oraz podpisane przez uczestników RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców) prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Augustowie przy ul. Hożej 7  lub do Filii Bibliotecznej Nr 2 przy ul.

Komunalnej 2 w Augustowie do 22 października 2021 roku.

 • Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.

Podsumowanie konkursu:

 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Podsumowanie nastąpi pod koniec października 2021r.
 • Konkurs zostanie zakończony wręczeniem nagród i ogłoszeniem wyników oraz ich publikacją na stronie internetowej Biblioteki.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej –

Filia Biblioteczna Nr 2 przy ul. Komunalnej 2  w Augustowie pod nr. Tel 87 643 21 78

Konkurs Literacki

Klauzula RODO biblioteka