Konkurs fotograficzny „Ubrani w książkę”

APK- Miejska Biblioteka Publiczna Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Ubrani w książkę”

Regulamin konkursu :

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ubrani w książkę” są Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia.
 2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Augustowa i powiatu augustowskiego (bez względu na wiek i posiadane umiejętności).
 3. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz propagowanie sztuki fotograficznej.
 4. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie lub przez osobę drugą zgodnie z założeniami projektu „sleevface”*, będące oryginalnymi zdjęciami autora, wcześniej nie publikowanymi.
 5. Zdjęcia mogą nadesłać tylko ich autorzy. Za autora uznaję się pomysłodawcę.
 6. Każdy uczestnik wypełnia Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 Regulaminu) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 2 Regulaminu) i dostarcza do siedziby organizatora Konkursu (MBP, ul. Hoża 7, Wypożyczalnia dla Dorosłych) przed upływem terminu przyjmowania prac.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku ze zdjęciami w formie elektronicznej na adres e-mailowy: mbp@biblioteka.augustow.pl wpisując w temacie wiadomości UBRANI W KSIĄŻKĘ – KONKURS. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, telefon lub e-mail, adres zamieszkania, tytuł fotografii.
 8. Zgłoszone zdjęcia konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  – format zapisu: JPG
  – maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px
  – dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania
 9. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 10. Prace konkursowe należy przesłać do 31 października 2019 roku.
 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku.
 13. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i nieodpłatnej publikacji zgłoszonych prac (m.in. na stronie internetowej MBP oraz profilu Facebook i lokalnych mediach)
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
 16. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora Konkursu.
 17. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie biblioteka.augustow.pl
 19. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 20. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 643 39 22 lub w siedzibie Organizatora (MBP, Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Hoża 7)

 

* Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma lub płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować do zdjęcia, aby stać się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier.

01. Karta zgłoszenia

02. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

03. Regulamin konkursu_UBRANI W KSIAŻKE 2019