Konkurs fotograficzny „Moje książkowe alter ego”

Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Augustowskich Placówek Kultury ogłasza konkurs fotograficzny „Moje książkowe alter ego”

Regulamin konkursu :

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moje książkowe alter ego” są Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
 2. Konkurs jest skierowany do Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, mieszkańców Augustowa i powiatu augustowskiego (bez względu na wiek i posiadane umiejętności).
 3. Celem konkursu jest promowanie czytania książek, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym.
 4. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, na którym pokażą swoje literackie „alter ego”, czyli „drugie ja”. Powinien to być bohater literacki, z którym się utożsamiamy, jest naszą pokrewną duszą, ma podobną osobowość oraz mógłby zostać naszym przyjacielem itp. Na zdjęciu konkursowym powinna więc znajdować się osoba w przebraniu, zainspirowana hasłem konkursu.
 5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej fotografii a zdjęcie nie było uprzednio zgłaszane ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.
 7. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić 1 pracę.
 8. Na prace konkursowe czekamy do 31 sierpnia 2021 r.
 9. Zdjęcie konkursowe i podpisany Załącznik nr 1 prosimy przesłać na adres e-mail: mbp@biblioteka.augustow.pl.
  W temacie wiadomości należy napisać: KONKURS – ALTER EGO.
  W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, telefon lub e-mail, adres zamieszkania, tytuł fotografii i/lub tytuł książki, do której się odnosi zgłoszone zdjęcie.
 10. Zgłoszone zdjęcia muszą spełniać wymagania techniczne:
  – format zapisu: JPG
  – największa pojemność: 3MB,

– najmniejsza rozdzielczość: 600x800px
– dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni, bieli, kadrowania

 1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2021 roku.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wcześniej powiadomieni (telefonicznie lub e-mailowo) o terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 5. Konkurs zostanie zakończony wystawą fotograficzną.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
 7. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego Regulaminu.
 8. Sytuacje nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 87 643 39 22 lub w Wypożyczalni dla Dorosłych, ul. Hoża 7.

  Zapraszamy!

Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych