Konkurs Fotograficzny „Książka w nowym świetle”

Regulamin konkursu „Książka w nowym świetle”

APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza konkurs fotograficzny „Książka

w nowym świetle” .

Celem konkursu jest:

–   rozwijanie wrażliwości artystycznej i  kreatywnego myślenia

–  rozpowszechnianie idei fotografowania  jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

–  promowanie czytania, książki i biblioteki.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć książki lub książek przedstawionych w nietypowych, ciekawych miejscach, sytuacjach, przeznaczeniach.

Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

– format zapisu: JPG

– maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px

– dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

Fotografie należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy: mbp@biblioteka.augustow.pl wpisując w temacie wiadomości konkurs fotograficzny oraz podpisany Załącznik nr 1 (do pobrania poniżej lub ze strony biblioteka.augustow.pl)

Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.

Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu  2020 r.

Konkurs zostanie zakończony wystawą fotograficzną.

Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie nie były uprzednio zgłaszane ani nagradzane w innych konkursach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem  telefonu  87 643 39 22

Książka w nowym świetle
Zalacznik nr 1