Kawiarenka Literacka spotkanie z Bożeną Boba-Dygą

Po wakacyjnej przerwie powracamy z cyklem spotkań autorskich w ramach Kawiarenki Literackiej. Naszym i Państwa gościem będzie Bożena Boba-Dyga, krakowska poetka i pieśniarka, animatorka kultury, artysta plastyk i konserwatorka zabytków.

Spotkanie uświetni występ akordeonisty Macieja Zimki, z którym artystka tworzy wspólne projekty muzyczne jako zespół Quasi una fantasta.

Prowadzenie Janina Osewska.

Zapraszamy! APK – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz
17.X.2019
Godzina 17.30
Czytelnia MBP, ul. Hoża 7

Bożena Boba – Dyga – artystka działająca w obszarze korespondencji sztuk – literatury, sztuk wizualnych, muzyki i teatru. Zajmuje się poezją, prozą (opowiadania), publicystyką artystyczno-naukową oraz reportażem i redakcją, konserwacją dzieł sztuki, zwłaszcza architektury, kompozycją i śpiewem piosenek artystycznych, soundartem, improwizacją, intermediami, malarstwem, rysunkiem i fotografią. Jest animatorką kultury, założycielką i prezesem Fundacji Art Forum, pomysłodawczynią i dyrektorem Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego.

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, uniwersyteckiej klasy humanistycznej o profilu łacińsko – greckim w jednym z najstarszych w Polsce I LO. im. B. Nowodworskiego w Krakowie, wcześniej homeschoolerka. Ukończyła także Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera.

Członkini m.in. krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (członek Komisji Rewizyjnej), Związku Polskich Artystów Plastyków (wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym i Wiceprzewodnicząca sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego, założyciel i opiekun Koła Młodych Okręgu Krakowskiego), Muzyki Centrum i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Autorka tomików poezji wydanych w Polsce:
• Skrytka Sylvi von Sielberstein (I wyd 2003, II wyd. 2006 Oficyna Konfraterni Poetów – Wydawnictwo Słowaków w Polsce, Kraków)
• Kropla (2007, Wydawnictwo Signo, Kraków)
• Koniec sezonu (2015, Wydawnictwo Nisza Warszawa),
• Przynajmniej jeden raj. Wybór Bronki dwujęzyczny polsko-hebrajski tom w tłumaczeniu Bronki (Brahy) Rosenfeld (2017, Wydawnictwo Nisza Warszawa)
• Rozrusznik (2018, seria Krakowskiej Biblioteki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wydany przez SPP i Bibliotekę Kraków)
Tłumaczona na angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, litewski, niemiecki i ukraiński.

Komponuje i wykonuje muzykę do wierszy poetów różnych pokoleń, m.in. Ewy Chruściel, Krystyny Lenkowskiej, Eryka Ostrowskiego, Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, Józefa Barana, Stanisława Stabro, Witolda Zechentera, Bogusława Żurakowskiego, a także swoich.
Wydała płyty z piosenką artystyczną:
• Koncert na wiersze (wydawnictwo paganini w 2008)
• QUF 1 (2013) w duecie Quasi una fantasia z akordeonistą Maciejem Zimką
• W drogę – proszę się przygotować (wydawnictwo Signo 2015) wraz z książką Marzeny Dąbrowy-Szatko pt. Proszę się przygotować
Oraz z muzyką współczesną
• Muzyka Sfer (2016)
• Zmyślone słuchowisko (Audiomat, 2016, reedycja 2018)