INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ/BIBLIOTEKARZ

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:

– profesjonalna obsługa czytelników w zakresie informowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych

– organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne

– promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu ( media, strona internetowa, Facebook)

– współpraca ze szkołami, przedszkolami, instytucjami publicznymi i organizacjami

– dbanie o zbiory biblioteczne i powierzone mienie

WYMAGANIA:

– mile widziane wykształcenie wyższe bibliotekarskie

– ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

– znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym

– dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

-dyspozycyjność ( praca zmianowa i w soboty)

– komunikatywność

– wysoka kultura osobista

DODATKOWE ZALETY KANDYDATA:

– umiejętność prowadzenia działań edukacyjno-kulturalnych i animacyjnych dla różnych grup wiekowych

– znajomość formatu MARC 21 i programu bibliotecznego MAK+

– znajomość programów graficznych

– umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

– kreatywność, innowacyjność

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– forma zatrudnienia: umowa o pracę

– wymiar pracy: ¾ etatu

– miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

 

CV wraz z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach przez Augustowskie Placówki Kultury, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i stworzenia bazy do przyszłych rekrutacji”.

Aplikacje należy składać w terminie do 15 marca 2022 r.

APK zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami.

CV proszę składać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hoża 7 16-300 Augustów