„Pierwsze czytanki dla…” przedszkolaka

„Pierwsze czytanki dla…” przedszkolaka – czekają w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie

We wrześniu ruszyła  kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki. Miło nam poinformować, że APK – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ponownie włączyła się do tego projektu. Skierowany jest on do dzieci przedszkolnych  (urodzonych w latach 2013-2016) oraz ich rodziców. Beneficjentami projektu są zarówno te dzieci, które już są czytelnikami  naszej  biblioteki, jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero chcą rozpocząć.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Hożej 7 oraz telefonicznie 87 643 39 22 i na stronie projektu: http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/

Każdy przedszkolak (w wieku 3-6 lat), który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych.

 

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie przynajmniej jednej książki Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie dostępna jest na stronie www.wielki-czlowiek.pl.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

List do rodziców 2019