Konkurs Plastyczny

„Czy to bajka, czy nie bajka…i inne utwory Marii Konopnickiej”

ORGANIZATOR :
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Augustowie

Konkurs ogłoszono w związku z 110-tą rocznicą śmierci autorki

CELE:
• pobudzenie wyobraźni, twórczej aktywności, wdrażanie do rozwijania
i doskonalenie warsztatu plastycznego
• promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania twórczością Marii Konopnickiej

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III
augustowskich szkół podstawowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę
• Prace wykonane w formacie A3
• Dowolna technika rysunkowa, malarska, kolaż, wyklejanka, origami płaskie
(przy tworzeniu prac wyklucza się użycie materiałów sypkich np. kasza, ryż, mak, pestki itp.
prace, które będą zawierały tę technikę, nie będą brane pod uwagę)
• Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją:
tytuł utworu, do którego został wykonany rysunek
imię i nazwisko autora pracy, numer szkoły i klasa
imię i nazwisko oraz kontakt tel. opiekuna
• Prace uczniów (maksymalnie 10 ze szkoły) oraz podpisane przez rodziców RODO
(zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy dostarczyć
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hoża 7 do dnia 16. 10.2020 r.

PODSUMOWANIE KONKURSU:
1. Oceny pracy dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Podsumowanie nastąpi 23.10.2020 r.
3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

Bliższe informacje pod nr tel. 87 643 39 22 (prosić Oddział dla Dzieci)