Konkurs plastyczny „ Wspomnienie Jana Pawła II ‘’

APK  Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wspomnienie Jana Pawła II” .

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.

Konkurs ogłoszono w związku z ustanowieniem roku 2020 – Rokiem Św. Jana Pawła II.

Cele konkursu:

– uczczenie pamięci Jana Pawła

– upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II – rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

 Warunki uczestnictwa:

– każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę,
– tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej wspomnienia Jana Pawła II
– technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela,
kredki, collage, wycinanki itp.).
– prace wykonane w formacie A3
– wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać :
Imię i nazwisko autora pracy
Klasę i nazwę szkoły
Imię i nazwisko  oraz kontakt tel. opiekuna


Prace konkursowe i podpisane oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 ) prosimy dostarczyć do 31.10.2020 r. do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie, ul. Hoża 7.

Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2020 r.

Konkurs zostanie zakończony wystawą.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 87 643 39 22.

MBP Konkurs plastyczny Wspomnienie Jana Pawła II
Zał.-1.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych