Konkurs ekologiczno-literacki p.t. „Bajki z Mchu i Paproci”

laureaci konkursu

W dniu 22 marca uczniowie klas trzecich augustowskich szkół podstawowych uczestniczyli    w kolejnej edycji Konkursie ekologiczno – literackiego pt. „Bajki z Mchu i Paproci”, którego organizatorem było Koło Przewodników Turystycznych PTTK oraz Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Patronat nad imprezą objęło Nadleśnictwo Augustów.

Do udziału w konkursie zgłosiło się dziesięć drużyn reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe w Augustowie. Młodzi miłośnicy przyrody rywalizowali  rozwiązując kolejne zadania, odkrywając tajemnice Puszczy  Augustowskiej. Sporo emocji wzbudziło łamanie zaszyfrowanych kodów prowadzących do nazw rezerwatów przyrody leżących w Puszczy    a następnie odszukanie ich na mapie. Uczestnicy dobrze poradzili sobie z krzyżówką czy rozsypanką wyrazową, choć niektóre hasła sprawiały małe problemy. Zmierzyli się także ze swoją wiedzą na temat zwierząt żyjących w Puszczy Augustowskiej, śpiewali piosenki o tematyce leśno-turystyczno-biwakowej oraz wykonywali ilustracje do leśnych baśni. Wystawę prac pokonkursowych można obejrzeć w gmachu biblioteki.  W czasie oczekiwania na werdykt na dzieci czekał słodki poczęstunek. Wybrzmiały także wspólnie wyśpiewane piosenki o stokrotce czy majówkowej wyprawie.

Prowadząca konkurs Krystyna Korzeniewska – Prezes Koła Przewodników podkreśliła dużą wiedzę uczestników o przyrodzie, za co należą się wielkie słowa uznania dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do konkursu. Spotkanie wzbogaciły przedstawicielki Nadleśnictwa Augustów, Joanna Jadeszko i Justyna Sawicka, które opowiedziały o żubrach i wilkach zamieszkujących Puszczę Augustowską oraz przybliżyły w kilku słowach zasady, jakich należy przestrzegać, by wizyta w lesie była jak najbardziej przyjemna i bezpieczna.

Jury miało niełatwe zadanie wyłonienia laureatów. Ostatecznie różnice punktowe były minimalne, dlatego oprócz zwyczajowo przyznanych trzech pierwszych miejsc pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi: grami edukacyjnymi i książkami o tematyce zwierzęcej i leśnej.

Oto laureaci Konkursu:

I miejsce – drużyna Szyszki Leśne z Zespołu Szkół Społecznych STO w składzie:

Justyna Kotarska, Magdalena Mazurkiewicz, Daniel Kruza,

II miejsce – drużyna Leśni Bohaterowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w składzie:

Karolina Olszewska, Krzysztof Łukawski, Jakub Stefanowski,

III miejsce – drużyna Rada Puchaczy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:

Magda Kowalewska, Julia Wasilewska, Jakub Rułkowski.

Gratulujemy wiedzy wszystkim zespołom oraz do zobaczenia za rok!