„BAJKI Z MCHU I PAPROCI”

Z A P R O S Z E N I E

Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
oraz Koło Przewodników Turystycznych PTTK

zapraszają uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Augustowie na piątą edycję konkursu

„BAJKI Z MCHU I PAPROCI”

który odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 9:00 w Bibliotece, ul. Hoża 7

Cele turnieju:
– popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej, wiedzy o lesie i otaczającym środowisku
– poszerzenie wiedzy przyrodniczej dotyczącej szczególnie ekosystemów Puszczy Augustowskiej
– propagowanie postaw proekologicznych wśród dziecięcej
– wspólna zabawa i integracja dzieci ze szkół podstawowych w Augustowie

Do konkursu zapraszamy dwie drużyny z każdej szkoły składające się z 3-ch uczniów
( 2 dziew,+1 chł. lub 2 chł.+1 dziew.) z klasy trzeciej wraz z opiekunem

W trakcie turnieju dzieci będą wykonywać zadania w formie zabawowej ( krzyżówki, zagadki, piosenki o tematyce „leśnej” itp.)

Zgłoszenia prosimy kierować do dn. 09.03.2018 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoża 7
16-300 Augustów

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna
Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Augustowie